Vidi saudzējošās darbavietas — jauni riski? Jauni un nākotnes riski darba drošībā un veselības aizsardzībā elektroenerģijas nozarē
16/07/2014 Veids: Ziņojumi 36 lapas

Vidi saudzējošās darbavietas — jauni riski? Jauni un nākotnes riski darba drošībā un veselības aizsardzībā elektroenerģijas nozarē

Keywords:Emerging risks, ekoloģiskas darbavietas

Šajā ziņojumā aprakstīts ar EU-OSHA prognozes projektu saistīts darbseminārs, kurš notika Briselē 2014. gada 20. martā un kurš bija paredzēts Nozaru sociālā dialoga komitejai elektroenerģijas jomā. Tā mērķi izklāstīti turpmāk. 1. Iesaistīties diskusijā par jauniem un nākotnes riska veidiem elektroenerģijas jomā, Nozaru sociālā dialoga komitejas elektroenerģijas jomā dalībniekiem ņemot vērā EU-OSHA prognozes projektu. 2. Stimulēt to interesi par attiecīgās nozares projekta konstatējumiem. 3. Demonstrēt, kā var izmantot scenārijus, lai paredzētu jaunus un nākotnes riskus un izpētītu iespējas to novēršanai.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu