Factsheet 83 - Laba risku profilakses prakse attieciba uz gados jauniem darbiniekiem — ziojuma kopsavilkums
23/09/2009 Veids: Faktu lapas 2 lapas

Factsheet 83 - Laba risku profilakses prakse attieciba uz gados jauniem darbiniekiem — ziojuma kopsavilkums

Keywords:DDVA un jaunieši, Risku novērtēšana

Jaunieši darba dažadu iemeslu de ir pakauti lielakam nelaimes gadijumu riskam. Viiem trukst pieredzes un brieduma, informetibas par riskiem, ka ari prasmes un apmacibas; vii var nezinat par savam tiesibam un darba deveja pienakumiem attieciba uz drošibu un veselibas aizsardzibu darba, var nelabprat runat par problemam un veleties izpatikt savam jaunajam darba devejam. Šo iemeslu de jaunieši jaiekarto drošas un piemerotas darbavietas, kas atbilst to prasmem, ka ari garigajam un fiziskajam spejam, tiem jasniedz atbilstoša apmaciba un janodrošina uzraudziba.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu