Factsheet 91 - Uzdevumi un iespējas, ko rada darba drošības un veselības aizsardzības jautājumu iekļaušana universitāšu izglītības sistēmā — ziņojuma kopsavilkums
04/02/2010 Veids: Faktu lapas 2 lapas

Factsheet 91 - Uzdevumi un iespējas, ko rada darba drošības un veselības aizsardzības jautājumu iekļaušana universitāšu izglītības sistēmā — ziņojuma kopsavilkums

Keywords:DDV popularizēšana izglītībā, DDVA un jaunieši

Darba dzīvē darba drošības un veselības aizsardzības aspektus nāksies ņemt vērā visiem — topošajiem inženieriem, arhitektiem, mediķiem, kā arī uzņēmumu pārvaldes darbiniekiem un struktūrvienību vadītājiem. Šis ziņojums un tajā minētie gadījumi liecina, ka darba drošību un veselības aizsardzību ir grūtāk iekļaut universitātes līmeņa izglītībā salīdzinājumā ar citu līmeņu izglītību. Tomēr no šiem gadījumiem var spriest, ka tiek veikti pasākumi darba drošības un veselības aizsardzības jautājumu iekļaušanai universitāšu izglītības sistēmā vairākās disciplīnās un dažādos veidos.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Papildu publikācijas par šo tematu