Kopsavilkuma ziņojums - No politikas līdz praksei: politika, stratēģijas, programmas un pasākumi darba drošības un veselības aizsardzības īstenošanai mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos.
20/12/2017 Veids: Ziņojumi 7 lapas

Kopsavilkuma ziņojums - No politikas līdz praksei: politika, stratēģijas, programmas un pasākumi darba drošības un veselības aizsardzības īstenošanai mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos.

Keywords:Microenterprises

Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par to, kā mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem (MMU) var palīdzēt īstenot darba drošību un veselības aizsardzību.

MMU rodas īpašas grūtības, kad jānosaka un jāpārvalda riski un jāīsteno labas OSH stratēģijas. Šajā ziņojumā ar labas prakses piemēriem no 12 ES valstīm ir parādīts, kā dažādi starpnieki, iestādes un OSH iestādes var uzrunāt un atbalstīt MMU.

Ir skaidrs, ka nav tāda risinājuma, ko varētu piemērot visos gadījumos, lai garantētu darbinieku drošību un veselības aizsardzību pat vismazākajā darbavietā – visefektīvākais risinājums, visticamāk, būs dažādu līdzekļu un iniciatīvu kombinācija, kas pielāgota katra uzņēmuma konkrētajām vajadzībām.

Vēl ir jāiegulda liels darbs, lai uzlabotu OSH vairumā MMU darbavietu un nozaru. Pamatojoties uz šajā ziņojumā aplūkotajiem piemēriem, ir izvirzīti ieteikumi turpmākajai politikas attīstībai.

Download in:DE | EL | EN | FR | HR | LT | NL | NO | PT | RO | SK | SV

Papildu publikācijas par šo tematu