Kopsavilkuma ziņojums - Balsta un kustību aparāta slimības (BKAS). Saistība ar psihosociālā riska faktoriem darbā.

Keywords:

Vēsturiski centieni samazināt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) risku darbavietā ir vērsti uz fiziskiem darba faktoriem. Tomēr ir svarīga saistība starp BKAS un psihosociāliem faktoriem, piemēram, pārmērīgu darba slodzi un atbalsta trūkumu. Psihosociālie riski var veicināt un saasināt BKAS, un BKAS var būt saistītas ar psihosociāliem faktoriem.

Paturot prātā pašreizējo Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas kampaņu, šajā savlaicīgi pieejamajā literatūras pārskatā ir aplūkoti pierādījumi par saikni starp psihosociāla riska faktoriem un BKAS. Tajā sniegti ieteikumi par efektīvām pieejām BKAS novēršanai un apspriests, kā darba devēji var palīdzēt rehabilitēt un atgriezties darbā darba ņēmējiem, kuri atveseļojas no BKAS.

Lejupielādēt in: cs | de | el | en | es | fi | fr | hr | is | mt | pt |