Kopsavilkuma ziņojums - Psihosociālo risku pārvaldība Eiropas darbavietās — fakti no Otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2)
22/06/2018 Veids: Ziņojumi 9 lapas

Kopsavilkuma ziņojums - Psihosociālo risku pārvaldība Eiropas darbavietās — fakti no Otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riska veidiem (ESENER-2)

Keywords:ESENER

Šajā ziņojumā ir vērtēti ierobežojošie un stimulējošie faktori darbavietu psihosociālo risku pārvaldībā, kā arī atšķirīga valsts un organizatoriskā konteksta ietekme uz tiem. Psihosociālo risku iedarbība uz darbiniekiem pieaug. Tomēr riska līmenis un pārvaldības efektivitāte dažādās nozarēs un valstīs ir atšķirīgi.

Pamatojoties uz ESENER-2 datu kvantitatīvas analīzes rezultātiem kombinācijā ar citiem valstīm specifiskiem datiem, redzams, ka valsts kontekstā kultūra, ekonomika un sociālo partneru darba aizsardzības iniciatīvas ir saistītas ar psihosociālo risku pārvaldības līmeni darbavietā. Tāpat redzams, ka vadības apņemšanās un darbinieku iesaiste varētu būt visefektīvākie organizatoriskie stimuli psihosociālo risku pārvaldībai neatkarīgi no konkrētās valsts konteksta. Apspriestas arī šo konstatējumu praktiskās sekas.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | LT | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Papildu publikācijas par šo tematu