foresight cover

Kopsavilkums – Prognozēšanas pētījums par aprites ekonomiku un tās ietekmi uz darba aizsardzību

Keywords:

1. posms: Makroscenāriji

Pāreja uz aprites ekonomiku ir būtiska, lai sasniegtu ES mērķi līdz 2050. gadam panākt oglekļneitralitāti, vienlaikus radot ilgtspējīgu izaugsmi un kvalitatīvas darbvietas.

EU-OSHA prognozēšanas projektā ir apsvērts, kā centieni līdz 2040. gadam ieviest aprites ekonomiku varētu ietekmēt dažādas nozares un kāda varētu būt ietekme uz darba aizsardzību.

Šajā ziņojumā – projekta 1. posmā – kā sākuma punkts diskusijām par iespējamiem riskiem un iespējām ir izmantoti četri nākotnes scenāriji. Īpaša uzmanība ir pievērsta digitalizācijas ietekmei (galvenajam virzītājspēkam pārejā uz aprites ekonomiku un ietekmei uz atkritumu nozari, kam būs izšķiroša nozīme nākotnes aprites ekonomikā).

Darbs ar scenārijiem turpināsies šā projekta 2. posmā, kas būs vērsts uz scenāriju izplatīšanu un pielāgošanu, izmantojot ieinteresēto personu dialogu un darbseminārus.

Lejupielādēt in: de | en | fr | pt |

Papildu publikācijas par šo tematu