Kopsavilkums Darba drošības un veselības aizsardzības konteksti un pasākumi mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos Eiropas Savienībā — <i>SESAME</i> projekts
13/06/2016 Veids: Ziņojumi 10 lapas

Kopsavilkums Darba drošības un veselības aizsardzības konteksti un pasākumi mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos Eiropas Savienībā — <i>SESAME</i> projekts

Keywords:Uzņēmumi, ESENER, Microenterprises

Šajā publikācijā apkopots ziņojums, kurā sniegts kritisks pārskats par darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA) mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos (MMU). Tajā ir uzsvērta ne tikai MMU nozīmība ekonomikā un sabiedrībā kopumā, bet arī paustas nozīmīgas un pamatotas bažas par DDVA mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos. Pastāv ievērojams daudzums pierādījumu, kas norāda, ka MMU saskaras ar lielāku smagu ievainojumu un letālu negadījumu risku nekā lielākas organizācijas. Ziņojumā iztirzāti iemesli iepriekšminētajam, tostarp, MMU ierobežotie resursi un to atrašanās vieta ekonomikā. Visbeidzot, ziņojumā arī norādīti ievērojami trūkumi pašreizējās zināšanās, kurus novēršot, varētu uzlabot DDVA pārvaldību MMU.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu