Otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jauniem un nākotnes riskiem ex post novērtējums
01/03/2018 Veids: Ziņojumi 136 lapas

Otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jauniem un nākotnes riskiem ex post novērtējums

Keywords:ESENER

Šajā ziņojumā ir izklāstīti otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-2) ex post novērtējuma rezultāti. Ar šo ziņojumu tiek izpildīts pienākums novērtēt EU-OSHA lielākos projektus, lai uzskatāmi parādītu resursu attiecīgu izlietojumu.

Novērtējumā ir analizēta pētījumu plānošana, apsekojuma īstenošana un tā atpazīstamība, citu starpā izmantojot deviņus novērtēšanas kritērijus.

Kā izmantotās metodes jāmin dokumentu izpēte, kā arī pārrunas/mērķa grupas ar ieinteresētām personām, EU-OSHA darbiniekiem un pētniekiem. Novērtējumā ir iekļauti ieteikumi attiecībā uz ESENER-3 pētījumu plānošanu un īstenošanu, kā arī tā saziņas stratēģiju.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu