Drošība pesticīdu izgatavotājrūpnīcā, izmantojot efektīvu tehnisko apkopi
18/06/2018 Veids: Problēmsituāciju analīze 5 lapas

Drošība pesticīdu izgatavotājrūpnīcā, izmantojot efektīvu tehnisko apkopi

Keywords:Uzturēšana, Bīstamās vielas, Kampaņa 2018-2019

Šajā gadījuma izpētē Ungārijas pesticīdu ražošanas uzņēmumā konstatēja, ka efektīva aprīkojuma apkope ir galvenais drošas rūpnīcas darbības aspekts. Tika ieviesta jauna, efektīvāka apkopes vadības sistēma, kas ļauj regulāri pārraudzīt iekārtas un izmantot pielāgotu programmatūru bojājumu un remontu reģistrēšanai un izsekošanai. Darbinieku stimulēšanai izmanto regulāras revīzijas un prēmijas par precīziem ziņojumiem par neatbilstību, kas arī vairo izpratni par to, cik svarīga ir efektīva apkope.

Uzņēmumā īpašu uzmanību pievērsa apakšuzņēmējiem, izstrādājot skaidri dokumentētus noteikumus par darba apstākļiem, darba atļauju izsniegšanu un darbuzņēmēju uzraudzību. Jaunās sistēmas sekmīgai darbībai un uzņēmuma drošības kultūras pilnveidei ir svarīga vadošo darbinieku apņemšanās veikt efektīvu apkopi un pastāvīgi sazināties ar darbiniekiem un apakšuzņēmējiem.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu