Konteksti un darba aizsardzības pasākumi mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos Eiropas Savienībā — SESAME projekts
15/04/2016 Veids: Ziņojumi 138 lapas

Konteksti un darba aizsardzības pasākumi mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos Eiropas Savienībā — SESAME projekts

Keywords:Uzņēmumi, ESENER, Microenterprises

Šajā ziņojumā ir sniegts kritisks pārskats par darba aizsardzību mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos (MMU). Tajā ir uzsvērta ne tikai MMU nozīmība ekonomikai un sabiedrībai kopumā, bet arī būtiskas un pamatotas bažas attiecībā uz darba aizsardzību MMU. Pastāv ievērojams daudzums pierādījumu, kas norāda, ka MMU saskaras ar lielāku smagu ievainojumu un letālu negadījumu risku nekā lielākas organizācijas. Dokumentā ir iztirzāti galvenie iemesli, tostarp MMU resursu ierobežojumi, kā arī to nozīme ekonomikā. Visbeidzot, ziņojumā arī norādīti būtiski trūkumi pašreizējās zināšanās, kurus novēršot, varētu uzlabot darba aizsardzības pārvaldību MMU.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu