Aprites ekonomika saistībā ar drošību un veselību: Digitalizācijas loma aprites ekonomikā un ietekme uz darba drošību un veselību līdz 2040. gadam

Keywords:

Pāreja uz aprites ekonomiku (CE) ir mērķis ES turpmākai ilgtspējai. Lai efektīvi pārietu uz aprites ekonomiku, ļoti būtiskas ir digitālās tehnoloģijas. Gan darba vietu digitalizācija, gan pāreja uz aprites sistēmu rada iespējas un izaicinājumus darba aizsardzībai, kas arī jāiekļauj šajā pārejas procesā,

Šajā politikas pārskatā ir aplūkota digitalizācijas loma aprites ekonomikā un tās iespējamā ietekme uz darba aizsardzību 2040. gadā, izmantojot četrus CE scenārijus. Tā uzmanība ir pievērsta jautājumiem, kas ir kopīgi visiem četriem scenārijiem, tostarp informācijas sniegšanai un koplietošanai, darba elastībai, kvalifikācijas līmeņa uzlabošanai un riskiem, kas saistīti ar darbinieku uzraudzību un monitoringu.

Raksta noslēgumā tiek apspriesti izaicinājumi, kas saistīti ar digitālo tehnoloģiju lomas pārvaldību pārejā uz CE ar labu darba drošības un veselības aizsardzības sniegumu.

Lejupielādēt in: cs | en | es | fr | hu | pl | sk | sv |