Aprites ekonomika saistībā ar drošību un veselību: projekta pārskats un nākamie soļi

Keywords:

Tā kā ES īsteno ekoloģiski ilgtspējīgu politiku, tostarp iniciatīvas, lai izveidotu aprites ekonomiku (CE), ir sagaidāma ietekme uz klimata pārmaiņām, darbavietām un darba aizsardzību.

Šis pārskats par EU-OSHA prognožu projektu paredz turpmāko ietekmi uz vidi, darbavietām un darba aizsardzību CE pieņemšanas gadījumā. Tajā ir aprakstīta četru atšķirīgu scenāriju attīstība un galvenās iezīmes, kas vērstas uz CE, un to ietekmi uz darba apstākļiem un iespējamo ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību 2040. gadā.

Īsumā ir sniegta informācija par projekta nākamajiem soļiem, darot zināmus rezultātus ieinteresētām personām, lai turpmākie ES politikas lēmumi padarītu darbu drošāku un veselīgāku.

Lejupielādēt in: en | pl | ro |