Drošas un veselīgas Eiropas 25 sadarbības gadu svinēšana

Keywords:

EU-OSHA 2019. gadā svin sadarbības ar tās plašā partneru tīkla dalībniekiem 25. gadskārtu, lai Eiropa kļūtu par drošāku un veselībai nekaitīgāku vietu darbam.

Šajā bukletā tiek piedāvāts īss ieskats aģentūras darbā un organizācijā. Tajā ir norādīti EU-OSHA galvenie mērķi, aģentūras trīspusējā pieeja darbam, galvenie partneri un saņēmēji.

Lejupielādēt in: de | en | es | fr | nl |