2016. gada ziņojums — kopsavilkums
19/07/2017 Veids: Gada ziņojumi un citas uzņēmumu publikācijas 9 lapas

2016. gada ziņojums — kopsavilkums

Keywords:Uzņēmumi

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrai (EU-OSHA) 2016. gads bija nozīmīgs, izplatot ziņojumus saistībā ar vairākiem vērienīgiem projektiem. Te jāmin rezultātu izplatīšana no Eiropas uzņēmumu aptaujas par jauniem un nākotnes riskiem izdevuma otrās redakcijas (ESENER-2), kā arī sākotnējie rezultāti projektam par darba drošību un veselības aizsardzību mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos.

Ir beidzies liels Eiropas Parlamenta projekts “Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — darba drošība un veselība novecojoša darbaspēka kontekstā”, kā arī ir paziņota 2016.–2017. gada kampaņa “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”. Šis gads ir bijis ļoti veiksmīgs, un tā laikā tika ieviesta lietotājiem draudzīga elektroniska rokasgrāmata un datu vizualizācijas rīks.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Papildu publikācijas par šo tematu