2015. gada ziņojums — kopsavilkums
14/06/2016 Veids: Gada ziņojumi un citas uzņēmumu publikācijas 9 lapas

2015. gada ziņojums — kopsavilkums

Keywords:Uzņēmumi

2015. gada ziņojuma kopsavilkums sniedz īsu gada pārskatu, tostarp par visiem galvenajiem būtiskajiem faktiem. Tie ietver pirmos otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-2) konstatējumus, pilotprojekta par gados vecākiem darbiniekiem "Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā" galvenos rezultātus, veiksmīgu EU-OSHA Tiešsaistes interaktīvās riska novērtēšanas (OiRA) projekta gadu, samitu "Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas", ar ko atzīmēja 2014. un 2015. gada kampaņas "Veselīgas darbavietas uzvar stresu" veiksmīgos rezultātus.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Papildu publikācijas par šo tematu