2015. gada ziņojums — kopsavilkums
14/06/2016 Veids: Gada ziņojumi un citas uzņēmumu publikācijas 9 lapas

2015. gada ziņojums — kopsavilkums

Keywords:Uzņēmumi

2015. gada ziņojuma kopsavilkums sniedz īsu gada pārskatu, tostarp par visiem galvenajiem būtiskajiem faktiem. Tie ietver pirmos otrā Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER-2) konstatējumus, pilotprojekta par gados vecākiem darbiniekiem "Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā" galvenos rezultātus, veiksmīgu EU-OSHA Tiešsaistes interaktīvās riska novērtēšanas (OiRA) projekta gadu, samitu "Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas", ar ko atzīmēja 2014. un 2015. gada kampaņas "Veselīgas darbavietas uzvar stresu" veiksmīgos rezultātus.

Lejupielādes
download

Papildu publikācijas par šo tematu