Tiekšanās uz darba vidi bez apdraudējumiem, izmantojot apmācību un saziņu
18/06/2018 Veids: Problēmsituāciju analīze 5 lapas

Tiekšanās uz darba vidi bez apdraudējumiem, izmantojot apmācību un saziņu

Keywords:Bīstamās vielas, Carcinogens, Kampaņa 2018-2019

Šajā gadījuma izpētē apskatīti veidi, kā ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražotājs Ungārijā ir nodrošinājis ievainojumu, negadījumu un emisiju skaita maksimālu samazināšanu. Uzņēmumā izdevās ievērojami samazināt incidentu skaitu, nodrošinot darbiniekiem vairāk praktisko apmācību. Tajā arī ieviesa jaunu saziņas sistēmu, nodrošinot, ka tiek pienācīgi ziņots par novērstiem negadījumiem, un iekļaujot gūto mācību regulārajās ceturkšņa apmācībās, šādā veidā papildus palielinot darbinieku praktisko izpratni par labu darba drošības un veselības aizsardzības praksi darba vietā.

Download in:EN

Papildu publikācijas par šo tematu