Pārlekt uz saturu. | Pārlekt uz navigāciju

Personīgie rīki
Pāriet uz saturu. Meklēt Biežāk uzdotie jautājumi Palīdzība Par mums

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Izvēlēties valodu:

DDVA tīkls
Loading
Jūs atrodaties šeit: Sākums Prese un multivide Preses relīzes Desmit Eiropas uzņēmumi tika atzinīgi novērtēti par to inovatīvo ieguldījumu risku novēršanā darbavietā

Desmit Eiropas uzņēmumi tika atzinīgi novērtēti par to inovatīvo ieguldījumu risku novēršanā darbavietā

News release - 29.04.2013

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) organizēja jau 11. Labas prakses balvu konkursu, kurā par balvām sacentās vairāki simti dažāda lieluma uzņēmumu no 29 valstīm ES un ārpus tās. Šogad EU-OSHA pasniedza balvas par vislabākajiem vadītāju un darbinieku savstarpējās sadarbības piemēriem riska novēršanas jomā.

EU-OSHA paziņoja desmit uzvarētājus Eiropas konferencē "Mazie uzņēmumi un drošība un veselības aizsardzība darbavietā — izaicinājums vai iespēja", ko nākamajā dienā pēc Pasaules Darba drošības un veselības aizsardzības dienas (28. aprīlī) Dublinā organizēja Eiropas Savienības Īrijas prezidentūra. Šī bija pirmā reize, kad EU-OSHA piešķīra kopīgas balvas vadītājiem un darbiniekiem atbilstoši notiekošajai drošu un nekaitīgu darbavietu kampaņai "Riska novēršana kopīgiem spēkiem".

 

"Eiropā atsevišķu uzņēmumu līmenī joprojām netiek pienācīgi atzīti ieguvumi, ko sniedz pārdomāta arodveselības un darba drošības politika, tas jo īpaši attiecas uz mikrouzņēmumiem, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem," teica EU-OSHA direktore Dr. Krista Sedlāčeka. "Šis konkurss pierādīja, ka pat tādā uzņēmumā, kurā ir tikai septiņi darbinieki, var būt inovatīvi profilaktiski risinājumi, un apliecinājums tam ir viens no balvas saņēmējiem — uzņēmums no Spānijas," viņa piebilda.

"Mēs gribētu parādīt, ka Labas prakses balvas uzvarētāju izstrādātās idejas un koncepcijas ir pielāgojamas dažādās nozarēs un dalībvalstīs, kā arī atškirīga veida un izmēra organizācijās", uzsvēra Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs László Andor. "Inovatīvu risinājumu un Eiropas labākās prakses izvērtēšana varētu mums arī noderēt centienos  pilnveidot veselības aizsardzības un drošības politiku nākotnei".

 

Mēs vēlējāmies, lai šā konkursa uzvarētāji sevi parādītu kā spēcīgu vadību un panāktu darbinieku aktīvu iesaistīšanos darba drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanā. Organizācijas pārstāv ļoti dažādas nozares, piemēram, veselības aprūpi, mazumtirdzniecību un lauksaimniecību. Uzvara konkursā uzņēmumiem deva iespēju dalīties labas prakses pieredzē, piemēram, kā tika samazināts nelaimes gadījumu skaits automobiļu rūpniecībā Turcijā, kā tika uzlaboti darbinieku darba apstākļi tehnoloģiju uzņēmumā Somijā un kā Īrijas piena ražošanas nozare apzināja un novērsa tajā esošos riskus.

Pasākumā EU-OSHA izteica atzinību vēl desmit uzņēmumiem. Šodien publicētajā jaunajā brošūrā ir aprakstītas to īstenotās labas prakses iniciatīvas.

Saites:

EU-OSHA Labas prakses balvas, 2012.–2013. gads
Brošūra, kurā apkopoti ar balvām atzinīgi novērtētie un ieteicamie piemēri
Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņa
Prezidentūras tīmekļa vietne

Apbalvotie uzņēmumi un organizācijas:

voestalpine Rotec Group (Austrija) — par veselības un darba drošības standarta iedibināšanu dažādās valstīs; Atlantica Leisure Group Ltd (Kipra) — par nelaimes gadījumu skaita samazināšanu viesnīcu nozarē; Rigshospitalet (Dānija) — par darba vides uzlabošanu lielā slimnīcā; Oy SKF Ab, rūpnīca Mūrames (Muurame) pilsētā (Somija) — par darbinieku darba apstākļu uzlabošanu tehnoloģiju uzņēmumā; ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Vācija) — par veselības aizsardzības un darba drošības risinājumu rašanu uzņēmumiem Hamburgā; West Offaly Dairy Discussion Group (Īrija) — par apdraudējumu mazināšanu piena ražošanas saimniecībās  Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Nīderlande) — par informētības par drošību veicināšanu autokrāvēju vadītāju vidū; SONAE (Portugāle) — par darbinieku un vadītāju iesaistīšanu riska novēršanā mazumtirdzniecības uzņēmumu grupā; PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Spānija) — par riska novēršanas modeļa izstrādi mazajiem uzņēmumiem; Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (Turcija) — par nelaimes gadījumu mazināšanu automobiļu rūpniecībā.

Atzinīgi novērtētie uzņēmumi un organizācijas:

MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Austrija) — par darbinieku iedrošināšanu ziņot par darba drošības problēmām; Lujatalo Oy (Somija) — par fiziskā stresa mazināšanu būvniecības nozarē;  Armor SA (Francija) — par veselības aizsardzības un darba drošības aspektu iekļaušanu korporatīvajā stratēģijā; Hellenic Petroleum SA (Grieķija) — par drošības kultūras izveidošanu naftas pārstrādes rūpniecībā;  Construction Safety Partnership (Īrija) — par darba drošības standartu uzlabošanu būvlaukumos; GE Healthcare Norway AS (Norvēģija) — par veselības aizsardzības un darba drošības kā prioritātes noteikšanu darbiniekiem un vadītājiem; CEMEX Polska (Polija) — par vadības līdera pozīcijām, lai sasniegtu mērķi novērst nelaimes gadījumus; U.S. Steel Košice, s.r.o. (Slovākija) — par efektīvu informēšanu par darba drošības problēmām lielā tērauda ražošanas uzņēmumā; Ascom d.o.o. (Slovēnija) — par balsta un kustību aparāta slimību mazināšanu ražošanas nozarē;  Step Change in Safety (Apvienotā Karaliste) — par pasākumiem, lai veicinātu strādājošo iesaistīšanu naftas un gāzes ieguves nozarē ārzonā.
 

Piezīmes redaktoriem

1. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) palīdz veidot Eiropas darba vidi drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku. Aģentūra veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, līdzsvarotu un objektīvu informāciju par darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī organizē informatīvas Eiropas līmeņa kampaņas. Aģentūra, ko Eiropas Savienība izveidoja 1994. gadā ar mītni Bilbao, Spānijā, apvieno pārstāvjus no Eiropas Komisijas, dalībvalstu valdībām, darba devēju un darbinieku organizācijām, kā arī vadošos ekspertus no 28 ES dalībvalstīm un arī ārpus tām.

Tagad jūs varat sekot mums sociālajā tīklā Twitter, apmeklēt aģentūras tīmekļa žurnālu vai abonēt mūsu ikmēneša informatīvo biļetenu OSHmail. Jūs varat arī reģistrēties, lai regulāri no EU-OSHA saņemtu jaunumus un informāciju ar RSS plūsmu starpniecību: http://osha.europa.eu

2. 2012.–2013. gada veselīgu darbavietu kampaņa "Novērsīsim darba riskus kopā" ir decentralizēta, un tās mērķis ir palīdzēt valsts iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, vadītājiem, darba ņēmējiem un to pārstāvjiem, kā arī citām ieinteresētajām personām sadarboties, lai uzlabotu veselības aizsardzību un drošību darbavietā. Kampaņas ietvaros tiek sniegts atbalsts virknei valsts un Eiropas līmeņa pasākumu, tostarp valstu partnerības sanāksmēm un semināriem. Īpaši aicināti piedalīties mazāki uzņēmumi. www.healthy-workplaces.eu

Bookmark and Share