Akcenti

Šī aptauja ir iespēja ieinteresētajām personām un Aģentūras klientiem sniegt atsauksmes par mūsu organizāciju un tās darbību. Jūsu atsauksmes palīdzēs mums vadīt mūsu centienus un uzlabot mūsu darba atbilstību un lietderību. Tā kā tiek izstrādāta jauna korporatīvā stratēģija, aptaujas rezultāti palīdzēs tās sagatavošanā. Aptauju EU-OSHA uzdevumā veic ICF S.A. , un informācija...

Ar darbu saistītas psihiskās veselības problēmu risināšana pēc pandēmijas ir kļuvusi vēl neatliekamāka. EU-OSHA jaunākais ziņojums piedāvā padziļinātu analīzi par Eiropas apsekojumiem, kas koncentrējas uz psihisko veselību darbavietā, aptverot periodus pirms pandēmijas, tās laikā un pēc tās. Tajā ir iekļauti dati no 2022. gada aptaujas OSH Pulse , kurā tika iesaistīti vairāk...

Dodieties ceļojumā darba vietu robotikas pasaulē kopā ar mūsu animācijas filmu varoni Napo! Atklājiet jaunās tehnoloģijas un izpētiet apdraudējumus, kas varētu rasties darba pienākumu automatizācijā. Pievienojieties mums: Napo palīdz mums nodrošināt ražošanas līniju drošību, strādā ar sadarbīgiem robotiem un atklāj ārskeletu spēku. Fizisko un kognitīvo uzdevumu automatizācija...

Darba aizsardzības barometra datu vizualizācijas rīks ir atjaunināts ar jauniem rādītājiem, kas piedāvā atjauninātu informāciju par darba aizsardzību visā Eiropā. Īpaši jāatzīmē, ka jaunākā Prognožu sadaļa piedāvā kvantitatīvas prognozes par nodarbinātības tendencēm nākotnē, pamatojoties uz Cedefop prasmju prognozi . Turklāt tagad ir pieejamas aplēses par tādu ar darbu saistīto...

Pasaules Vēža dienā , ko katru gadu atzīmē 4. februārī, EU-OSHA ir apņēmusies piedalīties cīņā pret vēzi, kas ir galvenais ar darbu saistīto nāves gadījumu cēlonis ES. EU-OSHA nesen veiktajā Darba ņēmēju ekspozīcijas apsekojumā , ka visbiežāk sastopamie vēža riska faktori Eiropā darbavietās ir UV starojums un dīzeļdegvielas emisijas. Apsekojums palīdz uzlabot preventīvos...

Digitālo platformu darbs ir augošs nodarbinātības modelis vairākās ekonomikas nozarēs, kur algots darbs tiek organizēts, izmantojot tiešsaistes platformu vai izmantojot to. Tas nodrošina pieejamu piekļuvi darba tirgum, jo īpaši dažām neaizsargātām grupām , un nodrošina elastību. Tomēr tas rada riskus un izaicinājumus darba aizsardzībai (DA), tostarp intensīvu darbu, izolētību...

Jaunā Napo filmā uzmanība tiek pievērsta ugunsgrēka un sprādziena riskam darbavietā un pasākumiem, ko var veikt, lai samazinātu risku. Lai izceltos ugunsgrēks vai notiktu sprādziens, ir nepieciešami trīs elementi: uzliesmojoša viela (degviela), gaiss (skābeklis) un aizdegšanās avots (karstums). Riska pārvaldībā būtisks jautājums ir nepieciešamība veikt stingru riska novērtējumu...

Vai pamanījāt? Mūsu Interaktīvā riska novērtējuma tiešsaistē tīmekļa vietne ir piedzīvojusi digitālu pārveidi, un runa nav tikai par mūsdienīgu dizaina pārveidošanu. Tā kā līdz novembra beigām ir veikti 350 000+ riska novērtējumi un izmantoti 341 OiRA rīki, mēs uzlabojam OiRA tīmekļa vietni, lai pavērtu ceļu labākai drošības un veselības riska pārvaldībai darbavietā. Mūsu...

Mainīgais darba tirgus daudziem cilvēkiem ir kļuvis par stresa, trauksmes un citu garīgās veselības problēmu avotu. Darbinieki ar zemu sociālekonomisko statusu (ZSES) ir īpaši pakļauti psihosociālajiem riskiem darba vietā, un Covid-19 un digitalizācijas ieviestās pārmaiņas šo situāciju ir saasinājušās. Jaunā ziņojumā EU-OSHA analizē Eiropas pētījumus par šo tematu, izdara...

No 42,8 miljoniem cilvēku ar invaliditāti darbspējīgā vecumā ES pašlaik ir nodarbināta tikai aptuveni puse. Ir ļoti svarīgi, lai darba vietas veicinātu labu veselību un sniegtu atbalstu personām ar invaliditāti, lai tās varētu ienākt vai atgriezties darba tirgū un saglabāt nodarbinātību. Eiropas Komisijas Personu ar invaliditāti nodarbinātības pakete cenšas nodrošināt...