Akcenti

Norises ilgtspējas virzienā — piemēram, aprites ekonomikas veicināšana vai ilgtspējīga līgumu slēgšana — var tieši ietekmēt darba aizsardzību (DA). Lai nodrošinātu drošus un veselīgus darba apstākļus Eiropas zaļās pārejas laikā līdz 2040. gadam, ir svarīgi pienācīgi integrēt DA apsvērumus ilgtspējības iniciatīvās visās attiecīgajās politikas jomās. Uzziniet vairāk par darba...

Drošu un Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursā, kas tiek organizēts sadarbībā ar mūsu nacionālajiem kontaktpunktiem, tiek pasniegtas balvas tādām dažādu veidu organizācijām visā Eiropā, kuras demonstrē inovatīvas pieejas, kas veicina darbinieku labklājību. Labas prakses piemēriem būtu aktīvi jānovērš darba drošības un veselības riski, kas saistīti ar...

Darbs digitālajā platformā aptver ļoti dažādas darba vietas un darbiniekus, kas saskaras ar ļoti dažādām darba aizsardzības (DA) problēmām. Lai papildinātu esošos resursus, kas paredzēti izpratnes veicināšanai par šo Veselīgu darbavietu kampaņas prioritāro jomu, EU-OSHA dalās ar informāciju: Infografika , kurā īsumā apkopoti fakti un skaitļi, galvenās nozares, iespējas...

Var šķist, ka tā ir privilēģija strādāt drošā vidē un kvalitatīvi pavadīt laiku kopā ar ģimeni . Taču ES šīs tiesības ir visiem strādājošajiem. Jūsu labklājība ir ES prioritāte, sākot ar 48 stundu darba laika nedēļā ierobežojuma noteikšanu un beidzot ar pietiekamu brīvdienu skaitu starp darba dienām, lai atpūstos un veltītu laiku personīgajai dzīvei. Tas attiecas arī uz...

Digitalizācija pārveido darbavietas, padarot strādājošo pārvaldības ( AIWM ) tehnoloģijas uz mākslīgā intelekta bāzes par prioritāru darba aizsardzības jomu . Mūsu jaunākajā dokumentā ir pētīta saikne starp mākslīgo intelektu un mainīgo pārvaldības dinamiku darbā, izmantojot patentu datus, lai analizētu pārvaldības tehnoloģijas uz mākslīgā intelekta bāzes, to paredzētās...

Par 2024. gada Starptautisko sieviešu dienu EU-OSHA publicēja jaunu diskusiju dokumentu, kurā tiek aplūkotas tāldarba dzimumu dimensijas un galvenās problēmas, ar kurām saskaras sievietes. Dokumentā tiek uzsvērta ietekme, ko rada pāreja uz tāldarbu un hibrīdmodeļiem, atklājot, kā šīs izmaiņas nesamērīgi ietekmē sieviešu labklājību un integrāciju darba tirgū. Tas aicina veikt...

Veselības un sociālās aprūpes nozarē, kurā nodarbināti aptuveni 10 % no kopējā darbaspēka daudzās ES valstīs, ir vairākas darba aizsardzības (DA) problēmas. Digitalizācija un platformu darba ieviešana ir pārveidojusi nozari, radot jaunus darba aizsardzības riskus un iespējas saistībā ar darbinieku fizisko un psihosociālo labjutību. Mūsu jaunākajā dokumentā piedāvāti būtiski...

Par 2023.–25. gada Veselīgu darbavietu kampaņas oficiālajiem partneriem ir pieteikušās dažādu nozaru organizācijas, kas darbojas visas Eiropas mērogā. Šiem publiskās un privātās sfēras uzņēmumiem un apvienībām ir izšķiroša loma kampaņas panākumu nodrošināšanā ar informētības veicināšanas pasākumiem, sadarbību un inovācijām. Viņi pievienojas EU-OSHA koordinācijas punktiem , EEN...

Šī aptauja ir iespēja ieinteresētajām personām un Aģentūras klientiem sniegt atsauksmes par mūsu organizāciju un tās darbību. Jūsu atsauksmes palīdzēs mums vadīt mūsu centienus un uzlabot mūsu darba atbilstību un lietderību. Tā kā tiek izstrādāta jauna korporatīvā stratēģija, aptaujas rezultāti palīdzēs tās sagatavošanā. Aptauju EU-OSHA uzdevumā veic ICF S.A. , un informācija...

Ar darbu saistītas psihiskās veselības problēmu risināšana pēc pandēmijas ir kļuvusi vēl neatliekamāka. EU-OSHA jaunākais ziņojums piedāvā padziļinātu analīzi par Eiropas apsekojumiem, kas koncentrējas uz psihisko veselību darbavietā, aptverot periodus pirms pandēmijas, tās laikā un pēc tās. Tajā ir iekļauti dati no 2022. gada aptaujas OSH Pulse , kurā tika iesaistīti vairāk...