Akcenti

Lai uzzinātu, kā jaunākās politikas iniciatīvas ietekmē digitālajās platformās strādājošo darba aizsardzību, izlasiet mūsu politikas kopsavilkumu . Tajā aplūkoti dažādi valstu ieviestie risinājumi gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, un tādas iniciatīvas kā, piemēram, projekts “Fairwork” . Tā kā ES vairāk nekā 28 miljoni cilvēku strādā, izmantojot digitālās platformas, tādu...

Tehnoloģijas, piemēram, roboti, kas palīdz pacelt un pārvietot pacientus, un uz MI balstītas sistēmas, kas palīdz ārstiem diagnosticēt, var samazināt fiziskos un psihosociālos darba aizsardzības (DA) riskus. Tie palīdz samazināt fizisko nogurumu un darba slodzi, kā arī mazināt stresu. Tomēr tehnoloģijām var būt arī potenciāli negatīvas sekas uz darba aizsardzību, piemēram...

Publikāciju sērijā par to, kā pircēju un piegādātāju attiecības būvniecības un lauksaimniecības pārtikas nozarē var uzlabot darba aizsardzību (DA), ir sniegti jauni piemēri un ieteikumi politikas veidotājiem un praktiķiem. Ziņojums un politikas pārskati sniedz ieskatu par abu nozaru atšķirībām un līdzībām. Galvenajā ziņojumā aprakstīti EU-OSHA projekta “Sviras instrumenti darba...

Darba aizsardzības (DA) speciālisti jaunā diskusiju dokumentā uzsver profilakses dienestu spēcīgos un vājos punktus dažādās Eiropas valstīs. Dokumentā sniegts ekspertu skatījums uz pašreizējām debatēm par iekšējo un ārējo novēršanas dienestu lomu DA noteikumu ievērošanas nodrošināšanā. Tajā arī ierosināts uzlabot profilakses pakalpojumus, tostarp vairāk saskaņot speciālistu...

Kopumā ieinteresētās personas ir paudušas ievērojamu apmierinātību ar EU-OSHA darbu, un 87 % ziņoja, ka ir apmierināti vai ļoti apmierināti. Viņu atzinība attiecas arī uz EU-OSHA ieguldījumu darba aizsardzības (DA) jomā: lielāka informētība par DA riskiem, lielāka informētība par DA risku risinājumiem un uzlabota DA darbavietā, un 85 % līdz 91 % respondentu sniedza pozitīvu...

Uzlabotas robotikas un mākslīgā intelekta izmantošana uzdevumu automatizēšanai kļūst arvien izplatītāka ES darbavietās. Tas ļauj darbiniekiem deleģēt ikdienišķas un riskantas darbības, lai uzlabotu drošību un prasmju attīstību, taču tas rada tādas problēmas kā pārmērīga paļaušanās, autonomijas zaudēšana un nepieciešamība pēc pienācīgas apmācības. Uzdevumu automatizācija ir...

Ņemot vērā Eiropas nedēļu cīņai pret vēzi , kas notiek no 25. maija līdz 31. maijam, EU-OSHA publicē papildu izpētes materiālus, kas veicina cīņu pret arodvēzi. Pēc pirmajiem konstatējumiem , kas izdarīti Strādājošo arodekspozīcijas apsekojumā ( WES ) par arodvēža riska faktoriem Eiropā , aģentūra tagad publicē detalizētu metodisko ziņojumu . Pamatojoties uz Austrālijas...

Strauji mainīgā darba pasaule rada daudz problēmu saistībā ar darba aizsardzības (DA) noteikumu ievērošanu. Tās uzlabošana ir ilgstošs mērķis Eiropas un valstu līmenī. EU-OSHA ir analizējusi valsts stratēģiju statusu un pasākumus, kas veikti, lai atbalstītu atbilstību darba drošības un veselības aizsardzības prasībām piecās dažādās valstīs, un nupat publicējusi pirmo...

ES mēroga ESENER apsekojumā (Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un potenciāliem riskiem), ko veic EU-OSHA , tiek pētīts, kā Eiropas darbavietās praksē tiek pārvaldīti darba aizsardzības (DA) riski. Iesaistot tūkstošiem uzņēmumu un organizāciju visā Eiropā, ESENER aptver psihosociālos riskus, digitalizāciju, DA pārvaldības virzītājspēkus un šķēršļus, sniedzot ieskatu par to...

Norises ilgtspējas virzienā — piemēram, aprites ekonomikas veicināšana vai ilgtspējīga līgumu slēgšana — var tieši ietekmēt darba aizsardzību (DA). Lai nodrošinātu drošus un veselīgus darba apstākļus Eiropas zaļās pārejas laikā līdz 2040. gadam, ir svarīgi pienācīgi integrēt DA apsvērumus ilgtspējības iniciatīvās visās attiecīgajās politikas jomās. Uzziniet vairāk par darba...