Akcenti

No 42,8 miljoniem cilvēku ar invaliditāti darbspējīgā vecumā ES pašlaik ir nodarbināta tikai aptuveni puse. Ir ļoti svarīgi, lai darba vietas veicinātu labu veselību un sniegtu atbalstu personām ar invaliditāti, lai tās varētu ienākt vai atgriezties darba tirgū un saglabāt nodarbinātību. Eiropas Komisijas Personu ar invaliditāti nodarbinātības pakete cenšas nodrošināt...

Esiet gatavi iepazīt pirmo kampaņas “Drošs un veselībai nekaitīgs darbs digitālajā laikmetā” partneru grupu. Šīs organizācijas gan no privātā, gan valsts sektora aktīvi strādā, lai darbavietā saistībā ar digitalizāciju uzmanības centrā atrastos cilvēks un nodrošinātu šī vēstījuma nonākšanu visos Eiropas nostūros. Vai, jūsuprāt, jūsu organizācija tam atbilst? Oficiālie kampaņas...

Jaunā Napo filmā uzmanība tiek pievērsta ugunsgrēka un sprādziena riskam darbavietā un pasākumiem, ko var veikt, lai samazinātu risku. Lai izceltos ugunsgrēks vai notiktu sprādziens, ir nepieciešami trīs elementi: uzliesmojoša viela (degviela), gaiss (skābeklis) un aizdegšanās avots (karstums). Riska pārvaldībā būtisks jautājums ir nepieciešamība veikt stingru riska novērtējumu...

Lai palīdzētu cīņā pret arodekspozīcijas izraisītu vēzi, EU-OSHA veica strādājošo arodekspozīcijas apsekojumu par vēža riska faktoriem (SAA) Eiropā. Tās mērķis ir labāk noteikt riska faktorus, kas var novest līdz slimībai, darbavietās, sniedzot aktuālus un vispusīgus datus, ko var izmantot profilaksei, izpratnes uzlabošanai un politikas veidošanai. Tika aptaujāti vairāki...

Transporta un uzglabāšanas nozare ir ļoti daudzveidīga un ietver plašu amatu klāstu, piemēram, autovadītājus, noliktavas vadītājus un daudzus citus. Tā kā ES ir vairāk nekā 10 miljoni darba ņēmēju, būtiska ir mērķtiecīga darba aizsardzības (DA) pieeja. EU-OSHA ir publicējusi ziņojumu Transports un glabāšana — Pierādījumi no Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes...

Reaģējot uz Covid-19 pandēmijas izraisītajām darba vides pārmaiņām, trīs nesen publicētās EU-OSHA publikācijās uzmanība pievērsta attālinātajam darbam, tostarp: ziņojumā par tāldarba regulējuma attīstību Eiropā un tā ietekmi uz darbinieku labklājību un veselību; diskusiju dokumentā par hibrīddarba modeļu rašanos kā jaunu mehānismu, kas veicina izmaiņas tradicionālajos darba...

Drošu un Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursā, kas tiek organizēts sadarbībā ar mūsu nacionālajiem kontaktpunktiem, tiek pasniegtas balvas tādām dažādu veidu organizācijām visā Eiropā, kuras demonstrē inovatīvas pieejas, kas veicina darbinieku labklājību. Labas prakses piemēriem būtu aktīvi jānovērš darba drošības un veselības riski, kas saistīti ar...

Hormigas perplejas (Apjukušās skudras) Mercedes Moncada Rodríguez stāsta par vīriešiem un sievietēm, kas ražo kuģus un lidmašīnas un saskaras ar savas nozares sabrukumu nelielā reģionā Spānijas dienvidos. Filma sniedz priekštatu par 21. gadsimta ražošanas veidu izmaiņu ietekmi, un tā ieguva 2023. gada Veselīgu darbavietu filmu balvu labākajai ar darbu saistītajai dokumentālajai...

Šodien tiek atzīmēta jaunās drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas “ Drošs un veselīgs darbs digitālajā laikmetā ” oficiālā atklāšana. Saskaņā ar Eiropas digitālo desmitgadi ES nodarbinātības un sociālo tiesību komisārs Nikolass Šmits ( Nicolas Schmit ) runā par ilgtspējīgu un plaukstošu digitālo pāreju un sniedz atbalstu kampaņa. Pievēršoties ietekmei, ko rada tādas...

Šajā Eiropas Prasmju gadā no 2023. gada 23. līdz 27. oktobrim norisināsies Eiropas profesionālo prasmju nedēļa , lai popularizētu profesionālo izglītību un apmācību kā pievilcīgu karjeras un mācību ceļu. Šis ir īstais brīdis, lai izvērtētu EU-OSHA OSHVET projektu , kura mērķis ir visā Eiropā veicināt arodskolu skolotāju un skolēnu izpratni par darba aizsardzības (DA) nozīmi...