Akcenti

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Mūsu jaunajā vispārējā Eiropas pārskata ziņojumā un kopsavilkumā ir aplūkots, kā BKAS ietekmē Eiropas darbaspēku, sabiedrību un ekonomiku.

Minētās publikācijas ir daļa no plaša EU-OSHA projekta, kura mērķis ir analizēt valstu un Eiropas līmeņa datus par BKAS, to ietekmi uz veselību un darbu, riska faktorus, profilakses pasākumus un pasākumus saistībā ar atgriešanos darbā.

12/11/2019

EU-OSHA un tās partneri un ieinteresētās personas tiekas Bilbao, lai noslēgtu 2018. un 2019. gada kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”.

Samitā tiek atzīmēti kampaņas panākumi, un delegātiem tiek sniegta iespēja dalīties ar pieredzi un labāko praksi saistībā ar bīstamu vielu aizstāšanu, kancerogēnu vielu iedarbības mazināšanu un efektīvas profilakses problēmjautājumiem.

07/11/2019

EU-OSHA tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšanas platforma OiRA ir liels sasniegums aģentūras 25 gadu darbā, veicinot un atvieglojot efektīvu darbavietas riska novērtēšanu un pārvaldību.

Lietotājiem draudzīga tīmekļa platforma palīdz uzņēmumiem visā Eiropā, īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem (MMU), novērtēt un pārvaldīt darba drošības un arodveselības riskus vairākās nozarēs; tā ir pieejama daudzās Eiropas valodās.

OiRA ir būtiska, palīdzot EU-OSHA un tās partneriem atbalstīt MMU, ka arī uzlabot drošību un veselību.

05/11/2019

© Dok Leipzig

Sergio da Costa un Maya Kosa filma Bird Island (“Putnu sala”) Leipcigas Starptautiskajā dokumentālo un animācijas filmu festivālā (DOK Leipzig) tika apbalvota labākā darba tematikai veltītā filma.

Godalgotā filma stāsta par rehabilitāciju, pacietību un rūpēm, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu ievainotu putnu atveseļošanos putnu rezervātā, salīdzinot ar jauna cilvēka pūlēm atgriezties darbā pēc ilgstošas slimības.

04/11/2019

No 5. līdz 8. novembrim EU-OSHA piedalās trīsdesmit sestajā A+A Starptautiskajā kongresā un tirdzniecības gadatirgū par drošumu, drošību un veselību darbā.

EU-OSHA izpilddirektore runā par arodveselības un darba drošība nākotni Eiropā, pieminot stratēģijas, projektus un tīklus.

Citi temati ir nelaimes gadījumu darbā un arodslimību skaits, cēloņi un izmaksas, Vision Zero projekts un bīstamās vielas, veiksmīga profilakse, izmantojot riska novērtējumus un īstenošanu mikrouzņēmumos un mazajos uzņēmumos.

01/11/2019

Šo e-ceļvedi izveidoja kā daļu no 2014. gada kampaņas “Veselīgas darbavietas uzvar stresu”. Rīks reaģē uz vajadzībām, ar kādām mazos uzņēmumos saskaras darba devēji un darbinieki, kuriem nepieciešams praktisks padoms un norādījumi, lai darbavietā sāktu pārvaldīt psihosociālos riskus.

E-ceļvedis ir izdots jaunā formātā un ir pieejams angļu, spāņu un slovēņu valodā.

07/10/2019

Efektīva saziņa ar mērķauditorijām ir būtiska EU-OSHA informētības uzlabošanas pasākumiem. Novatoriska pieeja interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu izmantošanai ir ļāvusi EU-OSHA izstrādāt un izplatīt inovatīvus instrumentus un efektīvi sasniegt DDVA kopienu.

Lasiet mūsu jauno rakstu, lai uzzinātu vairāk par EU-OSHA izpratnes veicināšanas centieniem.

Pages

Pages