Akcenti

05/09/2019

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

EU-OSHA ESENER apsekojums palīdz mums saprast, kā Eiropas darbavietās tiek risināti veselības un drošības jautājumi un kas tiek darīts to darbinieku labjutības uzlabošanai. Apsekojuma rezultāti ir nenovērtējams resurss valstu un Eiropas līmeņa politikas veidotājiem.

Lasiet mūsu jauno 25. gadadienas rakstu par ESENER nozīmi EU-OSHA darbā

28/08/2019

Divos jaunos prognožu rakstos ir pētīti veidi, kādos darba aizsardzību var ietekmēt jauninājumi darbavietā. Viens pētītais jauninājums ir tehnisks — ārskeletu vai valkājamu palīgierīču izmantošana —, savukārt otrs netehnisks — sociālās inovācijas darbavietā.

24/07/2019

Napo ir varonis virknē īsu animācijas filmu par svarīgām darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) tēmām, ko sagatavojis Napo konsorcijs. Filmas ir viegli uztveramas, bet paustās domas ir izaicinošas un vēstījums nopietns.

Napo un viņa kolēģi sazinās valodā bez vārdiem. Tas nozīmē, ka filmas var uzrunāt visu vecumu un kultūru cilvēkus visā Eiropā un palīdzēt izplatīt DDVA vēstījumu.

18/07/2019
@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA sadarbībā ar ENETOSH (Eiropas izglītības un mācību tīklu par darba drošību un apdraudējumu veselībai) rīkoja semināru par balsta un kustību aparāta slimībām (MSD) jauniešu un strādājošo vidū. Semināru organizēja DDVA pārskata projekta par MSD ietvaros un ar skatu uz Veselībai nekaitīgas darbavietas kampaņu ar nosaukumu “Atvieglo slogu”, kas tiks uzsākta 2020. gada oktobrī.

09/07/2019

© EU-OSHA/Fernando Aramburu Garrido 

EU-OSHA 5. jūnijā rīkoja sanāksmi, lai atzīmētu 25. gadadienu sadarbībai ar partneriem ceļā uz drošāku, veselībai nekaitīgāku un ražīgāku Eiropu.

Sanāksmē bija tiešām īpaša atmosfēra, jo EU-OSHA tīkls bija sapulcējies uz runām un diskusijām ar atskatu uz EU-OSHA vēsturi un skatu uz nākotni.

Mēs vēlētos pateikties ikvienam, kurš bija ieradies un padarīja to par šādu īpašu notikumu.

Noskatieties mūsu īpašo videomateriālu par pasākumu

Pages

Pages