Akcenti

12/08/2020

Photo by Lucas Vasques on Unsplash

Līdz ar Covid-19 uzliesmojumu un klimata ārkārtas situāciju, kuras uzlabošanai nepieciešama steidzama globāla rīcība, īpaši svarīga ir jaunu cilvēku aktīva piedalīšanās. Tādēļ 12. augusta Starptautiskā jaunatnes diena ir vērsta uz visu sabiedrības līmeņu jauniešu iesaisti nozīmīgās iniciatīvās šo problēmu mazināšanai.

EU-OSHA cenšas atbalstīt veselīgu darbavietu kultūru, kāda nepieciešama gados jaunu darbinieku drošībai, veselības kompetencēm un ilgtspējīgai darba dzīvei.

10/08/2020

© EU-OSHA

DDVA barometrs ir pirmais vizualizācijas rīks ar atjauninātu informāciju par darba drošības un veselības aizsardzības stāvokli un tendencēm Eiropas valstīs.

Rīks sastāv no četrām rādītāju grupām par virkni DDVA tematu, piemēram, par DDVA iestādēm, valstu stratēģijām, darba apstākļiem un statistiku par DDVA. Jūs varat vizualizēt un salīdzināt datus, ģenerēt grafikus un lejupielādēt ziņojumus par konkrētiem tematiem.

Tagad jūs varat sagatavot par valstīm detalizētus ziņojumus, kuros īsumā ietverti dati par visiem rādītājiem.

05/08/2020

© EU-OSHA 

EU-OSHA veiktā 2020. gada ieinteresēto personu aptauja apstiprina pozitīvu priekšstatu par aģentūras ieguldījumu darba aizsardzības (DA) risku apzināšanā un risinājumos un DA uzlabošanā darba vietā (90 % respondentu).

85 % aptaujāto piekrīt, ka aģentūra īsteno pareizās prioritātes DA jomā, un 87 % uzskata, ka EU-OSHA darbs sniedz pievienoto vērtību citu personu, piemēram, valstu organizāciju, veiktajam darbam. 94 % ir izmantojuši EU-OSHA darbu vismaz vienam mērķim.

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Policists, apmeklētāju reģistrētājs un podiatrs, kuriem ir hroniska balsta un kustību aparāta slimība (BKAS), apspriež savu pieredzi pētījumā par pasaulē izplatītāko veselības problēmu darbinieku vidū.

Viņi piedalās dažādos gadījumu pētījumos, kuros aplūko, kā darbinieki atgriežas darbā vai turpina strādāt ar hronisku BKAS, piemēram, muguras, spranda, roku vai kāju sāpēm. Ziņojumā, kurā analizēti pētījumi, uzsvērts, ka vērtīgus darbiniekus ar BKAS vajadzētu arī turpmāk uzskatīt par “ieguvumu, nevis problēmu”.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Jaunā ziņojumā ir apkopoti liela EU-OSHA projekta konstatējumi, un tā mērķis ir vairot informētību par bioloģisko aģentu iedarbību darbavietā un sniegt būtisku informāciju politikas veidotājiem.

Bioloģisko aģentu iedarbība darbavietā ir saistīta ar vairākām veselības problēmām, tostarp infekcijas slimībām un alerģijām. Lai gan šī problēma skar daudz profesiju, par to kopumā trūkst informācijas.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Problēma, kas saistīta ar darbaspēka novecošanu un samazināšanos, Eiropai nav jauna. Paredzams, ka līdz 2030. gadam darbinieki vecumā no 55 līdz 64 gadiem veidos 30 % vai vairāk no darbaspēka. Tajā pašā laikā daudzi darbinieki pamet darba tirgu krietni pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas.

Ilgtspējīgi risinājumi, lai nodrošinātu drošus, veselīgus un taisnīgus apstākļus no cilvēka darba dzīves sākuma, ir būtiski, lai apturētu šo negatīvo procesu un ilgtermiņā uzlabotu ražīgumu.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Neatkarīgi no tā, vai esat darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) speciālists, pētnieks, vai vienkārši aizrautīgi interesējaties par jaunākajiem notikumiem, ES politiku un centieniem DDVA jomā, mūsu laikraksts ir jūsu labākais informācijas avots.

Tas pastāvīgi informē jūs par DDVA svarīgākajiem notikumiem pasaulē un ES galvenajiem informētību veicinošajiem pasākumiem un norisēm pētniecības projektā, kas paredzēts drošāku un veselīgāku darbavietu nodrošināšanai ikvienam.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Tagad daudzās valodās ir pieejami divi resursu komplekti balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) apkarošanai darbavietā, un tos var izmantot, kombinējot.

BKAS sarunu uzsācēji veicina grupu diskusijas darba vietā vai apmācības laikā. Rīks ietver praktiskus norādījumus, lai veicinātu efektīvu saziņu starp darbiniekiem un viņu vadītājiem par balsta un kustību aparāta slimībām.

Pages

Pages