Akcenti

06/11/2018

“Marina” ir ieguvusi balvu kategorijā “Labākā filma par tēmu saistībā ar darbu”. Filmā ir vēstīts par to sieviešu izmantošanu, kuras, meklējot darbu aprūpes nozarē Rietumos, dodas turp no Austrumeiropas valstīm.

Šā gada balvas ieguvējs tika paziņots 61. Starptautiskajā Leipcigas dokumentālo un animācijas filmu festivālā (DOK Leipzig).

Režisores Silvia Belloti veidotā filma “Open to the Public” ir ieguvusi žūrijas atzinību.

30/10/2018

Vai jūs strādājat ar bīstamām vielām vai vadāt cilvēkus, kas to dara? Vai jums ir vajadzīga papildu informācija par to, kā novērtēt un pārvaldīt riskus? Tādā gadījumā ielūkojieties ES-OSHA jaunajā, plašajā bīstamo vielu datubāzē, kur atradīsiet praktiskus rīkus un vadlīnijas, kā arī saites uz galvenajiem resursiem un audiovizuālajiem rīkiem, kas izstrādāti dalībvalstīs, ES un ārpus tās.

22/10/2018

EU-OSHA kampaņas rīkkopa ir uzlabota, lai ņemtu vērā 2018.–2019. gada kampaņu “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”. Tagad ir daudz vienkāršāk izmantot rīkkopu, kas nodrošina praktiski piemērojamus ieteikumus efektīvas kampaņas īstenošanai saistībā ar darba aizsardzības labāku pārvaldību. Tajā ir iekļauti arī daudzi jauni kampaņas darbību labas prakses piemēri — no pasākumiem līdz sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem un reklāmas.

02/10/2018

Šajā kopsavilkumā ir izklāstīts, ko eksperti pauda augsta līmeņa konferencē “Kad izmēram ir nozīme. Progress Eiropas mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu (MMU) darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanas jomā”.

Dalībnieku vidū bija komisāre Thyssen, projekta grupas locekļi un daudzas citas galvenās ieinteresētās personas. Viņi apsprieda EU-OSHA projekta “SESAME” (“Droši mazie uzņēmumi un mikrouzņēmumi”) galvenos konstatējumus un potenciālo ietekmi nākotnē.

28/09/2018

EU-OSHA 22. oktobrī kopā ar saviem partneriem uzsāk Eiropas darba aizsardzības nedēļu, lai veicinātu bīstamo vielu aktīvu drošības pārvaldību un līdzdalību tajā.

Pašreizējās Veselīgu darba vietu kampaņas nedēļas stūrakmens ir rosināt simtiem pasākumu visā Eiropā, piemēram, filmu demonstrēšanu, sociālo mediju pasākumus, konferences, izstādes, sacensības un apmācības sesijas.

24/09/2018

 Ko iespējams darīt, lai novērstu kancerogēno vielu kaitīgo ietekmi darba vietā, un kādi ir aktuālie jautājumi šajā jomā?

ES Padomes Austrijas prezidentūra 24.–25. septembrī Vīnē rīko augsta līmeņa konferenci “Cīņa pret vēzi kā arodslimību”. Vairāki lektori un dalībnieki, tostarp politiķi, sociālie partneri un šīs jomas eksperti, pēta veidus, kā aizsargāt Eiropas darba ņēmējus no kancerogēno vielu iedarbības darba vietā.

Pages

Pages