Akcenti

Ņemot vērā Eiropas nedēļu cīņai pret vēzi , kas notiek no 25. maija līdz 31. maijam, EU-OSHA publicē papildu izpētes materiālus, kas veicina cīņu pret arodvēzi. Pēc pirmajiem konstatējumiem , kas izdarīti Strādājošo arodekspozīcijas apsekojumā ( WES ) par arodvēža riska faktoriem Eiropā , aģentūra tagad publicē detalizētu metodisko ziņojumu . Pamatojoties uz Austrālijas...

Strauji mainīgā darba pasaule rada daudz problēmu saistībā ar darba aizsardzības (DA) noteikumu ievērošanu. Tās uzlabošana ir ilgstošs mērķis Eiropas un valstu līmenī. EU-OSHA ir analizējusi valsts stratēģiju statusu un pasākumus, kas veikti, lai atbalstītu atbilstību darba drošības un veselības aizsardzības prasībām piecās dažādās valstīs, un nupat publicējusi pirmo...

ES mēroga ESENER apsekojumā (Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un potenciāliem riskiem), ko veic EU-OSHA , tiek pētīts, kā Eiropas darbavietās praksē tiek pārvaldīti darba aizsardzības (DA) riski. Iesaistot tūkstošiem uzņēmumu un organizāciju visā Eiropā, ESENER aptver psihosociālos riskus, digitalizāciju, DA pārvaldības virzītājspēkus un šķēršļus, sniedzot ieskatu par to...

Norises ilgtspējas virzienā — piemēram, aprites ekonomikas veicināšana vai ilgtspējīga līgumu slēgšana — var tieši ietekmēt darba aizsardzību (DA). Lai nodrošinātu drošus un veselīgus darba apstākļus Eiropas zaļās pārejas laikā līdz 2040. gadam, ir svarīgi pienācīgi integrēt DA apsvērumus ilgtspējības iniciatīvās visās attiecīgajās politikas jomās. Uzziniet vairāk par darba...

Drošu un Veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursā, kas tiek organizēts sadarbībā ar mūsu nacionālajiem kontaktpunktiem, tiek pasniegtas balvas tādām dažādu veidu organizācijām visā Eiropā, kuras demonstrē inovatīvas pieejas, kas veicina darbinieku labklājību. Labas prakses piemēriem būtu aktīvi jānovērš darba drošības un veselības riski, kas saistīti ar...

Darbs digitālajā platformā aptver ļoti dažādas darba vietas un darbiniekus, kas saskaras ar ļoti dažādām darba aizsardzības (DA) problēmām. Lai papildinātu esošos resursus, kas paredzēti izpratnes veicināšanai par šo Veselīgu darbavietu kampaņas prioritāro jomu, EU-OSHA dalās ar informāciju: Infografika , kurā īsumā apkopoti fakti un skaitļi, galvenās nozares, iespējas...

EU-OSHA uzsver, cik svarīgi ir saglabāt darba aizsardzību (DA) kā prioritāti, piedaloties Marrākešā notikušajā 34. starptautiskajā kongresā par darba aizsardzību (SAK) . EU-OSHA simpozijā analizē DA stāvokli Eiropā un apspriež rezultātus, kas gūti Darbinieku aptaujā par vēža riska faktoriem , kā arī uztur informatīvo stendu, iepazīstinot kongresa dalībniekus ar kampaņu Drošs un...

Pasaules darba aizsardzības diena izceļ tiesības uz drošu un veselīgu darba vidi visiem. Tajā 2024. gadā galvenā uzmanība ir pievērsta klimata pārmaiņu ietekmei uz darba aizsardzību (DA) . EU-OSHA ir apņēmusies pētīt klimata pārmaiņu un pielāgošanās politikas ietekmi uz darbinieku DA un piedāvāt praktiskus norādījumus, kā pārvaldīt darba vides riskus. Daži no mūsu ieguldījumiem...

Var šķist, ka tā ir privilēģija strādāt drošā vidē un kvalitatīvi pavadīt laiku kopā ar ģimeni . Taču ES šīs tiesības ir visiem strādājošajiem. Jūsu labklājība ir ES prioritāte, sākot ar 48 stundu darba laika nedēļā ierobežojuma noteikšanu un beidzot ar pietiekamu brīvdienu skaitu starp darba dienām, lai atpūstos un veltītu laiku personīgajai dzīvei. Tas attiecas arī uz...

Digitalizācija pārveido darbavietas, padarot strādājošo pārvaldības ( AIWM ) tehnoloģijas uz mākslīgā intelekta bāzes par prioritāru darba aizsardzības jomu . Mūsu jaunākajā dokumentā ir pētīta saikne starp mākslīgo intelektu un mainīgo pārvaldības dinamiku darbā, izmantojot patentu datus, lai analizētu pārvaldības tehnoloģijas uz mākslīgā intelekta bāzes, to paredzētās...