Jūsu tiesības strādāt drošā un veselīgā vidē: Gādāsim, lai tas darbotos!

Image

Taisnīgs darbs un efektīva sociālā aizsardzība ir viens no galvenajiem Eiropas sociālo tiesību pīlāra principiem. Šis pīlārs un tā apstiprinātais rīcības plāns aizsargā cilvēkus darbā, darba meklējumos, kā arī karjeras un personīgās dzīves laikā. Lai to atbalstītu, nesen uzsāktās kampaņas Gādāsim, lai tas darbotos!, ko vada Eiropas Komisija, mērķis ir stiprināt sociālās tiesības un uzlabot visu iedzīvotāju dzīvi tādās ļoti taustāmās jomās kā prasmes, ģimene, ienākumi, vienlīdzība un darbs.

Komisija strādā pie tā, lai radītu vairāk darbvietu, cīnītos pret nevienlīdzību un sociālo atstumtību, nodrošinot, ka ikviens var piekļūt augstas kvalitātes darbam un apmācībai. EU-OSHA sniedz ieguldījumu rīcības plāna īstenošanā, darot pieejamus savus bezmaksas Tiešsaistes interaktīvos riska novērtēšanas (OiRA) rīkus, lai palīdzētu uzņēmumiem ievērot valsts tiesību aktus par drošību un veselības aizsardzību darbā.

Iedvesmojieties no veiksmes stāstiem, piekļūstiet vērtīgiem rīkiem un uzziniet par gaidāmajiem pasākumiem savā valstī. Jūsu drošība un veselība ir pirmajā vietā!

Apskatiet resursus par darba pasauli.

Šī kampaņa “Gādāsim, lai tas darbotos!” notiek vienlaikus ar Eiropas Prasmju gadu

 

#MakeItWork #SocialRights