Pasaules garīgās veselības diena: iepazīstieties ar mūsu jauno interneta vietnes sadaļu par psihosociālajiem riskiem, kas saistīti ar darbu, un garīgo veselību!

Image

© WHO

Šajā Pasaules garīgās veselības dienā apvienosimies, lai radītu veselīgāku un atbalstošāku darba vidi ikvienam! Šogad tāpat kā iepriekšējos gados 10. oktobrī mūsu devīze ir “Mūsu prāti, mūsu tiesības”, kas uzsver, ka garīgā veselība ir vispārējas pamattiesības visiem cilvēkiem. 

Labas kvalitātes darbs var uzlabot garīgo veselību. Taču aptuveni 27 % strādājošo apgalvo, ka darba dēļ izjūt stresu, depresiju vai trauksmi, ko izraisa vai pastiprina darbs. Tādi jautājumi kā smaga darba slodze, kontroles trūkums, darba nedrošība vai uzmākšanās ir novēršami psihosociālā riska faktori.

Lai sīkāk izpētītu šo tematu, iepazīstieties ar mūsu jauno tematisko tīmekļa sadaļu par psihosociālajiem riskiem un garīgo veselību. Tajā izklāstīts EU-OSHA pētniecības projekts (2022.-2025.g.), kura mērķis ir sniegt informāciju politikas veidošanai, profilaksei un izpratnes veicināšanai. Pētījumā galvenā uzmanība pievērsta faktiem un skaitļiem, politikas un prakses pārvaldībai, vadlīnijām un rīkiem, izpratnei par vardarbības novēršanu un atgriešanās darbā pieejām, vienlaikus ņemot vērā daudzveidību un neaizsargātās grupas.

Lai atzīmētu šo dienu, Eiropas Komisija Briselē organizē konferenci: ES visaptveroša pieeja, kurā par prioritāti izvirzīta laba garīgā veselība visiem, kā atbalsta pasākums EK organizētajam pasākumam "Visaptveroša pieeja garīgajai veselībai".