Akcenti
04/02/2020

2020. gada Pasaules vēža diena: apņemšanās sadarboties, lai novērstu saslimšanu ar vēzi darbavietās

Image by Jill Wellington from Pixabay

Pēdējos 20 gados Pasaules vēža diena, ko atzīmē 4. februārī, ir kļuvusi par spēcīgu kustību, kas iedvesmo organizācijas, kopienas un indivīdus uzzināt vairāk un rīkoties, lai mazinātu slimības globālo ietekmi.

Ar darbu saistīts vēzis ir lielākā arodveselības problēma Eiropā. Ik gadu tiek konstatēti 120 000 vēža gadījumu saistībā ar pakļautību kancerogēnām vielām darbavietā.

Veicot pētījumus un vairojot informētību, EU-OSHA aktīvi iesaistās cīņā pret ar darbu saistītu saslimšanu ar vēzi. Tagad gatavojamies apsekojumam, kurā apkoposim visaptverošus datus par darbinieku pakļautību vēža riska faktoriem Eiropā. Apsekojuma nolūks ir īstenot mērķtiecīgākas informētības veicināšanas kampaņas un profilakses pasākumus un veicināt uz pierādījumiem balstītu politikas veidošanu.

Uzziniet vairāk par mūsu projektu “Apsekojums par darbinieku pakļautību riska faktoriem saslimstībai ar vēzi Eiropā

Skatiet mūsu tīmekļa sadaļu, kas veltīta ar darbu saistītai saslimšanai ar vēzi

Skatiet Ceļvedi par kancerogēnām vielām un EU-OSHA aktīvo iesaistīšanos

Iesaistieties Pasaules vēža dienā un kampaņā #IAmAndIWill