Kopīgi centieni vardarbības izbeigšanai pret sievietēm un meitenēm

Image

Image by StockSnap from Pixabay 

“Mēs visi vēlamies justies droši”. Kampaņa Krāsosim pasauli oranžu šogad atsākas ar 16 dienu aktivitātēm pret vardarbību saistībā ar dzimumu. Kampaņa sākas 25. novembrī, kas ir Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai, un tās mērķis ir palielināt informētību un apmainīties ar zināšanām par dažādiem vardarbības veidiem pret sievietēm.

Sievietes vairāk nekā pārējie darbinieki ir pakļautas īpašam riskam, tādam kā vardarbība un aizskaršana. Mūsu infografika par seksuālu uzmākšanos darbā, tīmekļa sadaļas par sievietēm un drošību un veselības aizsardzību darbā un darbinieku daudzveidību ir noderīgi resursi dzimumsensitīvas perspektīvas veicināšanai darbavietā.

Pievienojieties iniciatīvai “Krāsosim pasauli oranžu” drošās telpās, ko uztur Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE). Palīdziet mums veicināt rīcību, lai izbeigtu vardarbības pandēmiju pret sievietēm un meitenēm!