Vai strādājat no mājām? Esiet droši un saglabājiet veselību ar OiRA!

Image

© EU-OSHA

Tā kā pēc pandēmijas attālinātais darbs palika ļoti izplatīts, jauns tiešsaistes interaktīvā riska novērtējuma (OiRA) rīks tagad var palīdzēt gan darba devējiem, gan tāldarba veicējiem izveidot drošākas un veselīgākas darba telpas mājās. 

OiRA rīks tāldarbam neattiecas uz konkrētu nozari. Neatkarīgi no jūsu uzņēmuma jūs varat to viegli izmantot. Tā atbalsta darba devējus, izstrādājot uz politiku balstītus riska paziņojumus, un tāldarbiniekus, piedāvājot ar drošību un veselību saistītus padomus, sākot no darba organizācijas, darba vides un darbstacijas līdz psihosociālajiem riskiem, ko var radīt tāldarbs.

Šo rīku var integrēt esošajos ES nozaru OiRA rīkos vai pielāgot valsts OiRA partneri, lai tas atbilstu dažādu valstu un nozaru vajadzībām. 

Vai jūs pārvaldāt attālinātu darbaspēku? Vai arī jūs strādājat no mājām? 

Izmantojiet un palīdziet mums popularizēt OiRA rīku tāldarba jomā

Uzziniet visu par to, kā OiRA palīdz uzņēmumiem novērst ar darbu saistītus drošības un veselības riskus.