Darbinieki ar invaliditāti un DA: jauna tematiskā tīmekļa sadaļa pieejama jau tagad!

Image

© pressmaster- stock.adobe.com

No 42,8 miljoniem cilvēku ar invaliditāti darbspējīgā vecumā ES pašlaik ir nodarbināta tikai aptuveni puse. Ir ļoti svarīgi, lai darba vietas veicinātu labu veselību un sniegtu atbalstu personām ar invaliditāti, lai tās varētu ienākt vai atgriezties darba tirgū un saglabāt nodarbinātību.

Eiropas Komisijas Personu ar invaliditāti nodarbinātības pakete cenšas nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi darba tirgum personām ar invaliditāti. EU-OSHA sniedz savu ieguldījumu, piedāvājot attiecīgu informāciju un resursus.

Atvēliet laiku, lai iepazītos ar mūsu jauno tīmekļa vietnes sadaļu par darbiniekiem ar invaliditāti un izpētiet plašu resursu krājumu OSHWiki rakstā Veselības problēmas, invaliditāte, nodarbinātība un atgriešanās darbā (Ill health, disability, employment and return to work).

Lai veicinātu drošākas un veselīgākas darbavietas, ir svarīgi iekļaut daudzveidīgu darbaspēku!