Akcenti
15/11/2019

Ar darbu saistītas balsta un kustību aparāta slimības — izplatība, izmaksas un demogrāfija ES

© Cristina Vatielli 

Mūsu jaunajā vispārējā Eiropas pārskata ziņojumā un kopsavilkumā ir aplūkots, kā BKAS ietekmē Eiropas darbaspēku, sabiedrību un ekonomiku.

Minētās publikācijas ir daļa no plaša EU-OSHA projekta, kura mērķis ir analizēt valstu un Eiropas līmeņa datus par BKAS, to ietekmi uz veselību un darbu, riska faktorus, profilakses pasākumus un pasākumus saistībā ar atgriešanos darbā.

Šajā padziļinātajā analīzē ir norādīts uz vajadzību pēc integrētas pieejas, lai novērstu ar darbu saistītas BKAS, kas skar miljoniem darbinieku un rada zaudējumus darba devējiem vairāku miljardu euro apmērā. 

Drīzumā tiks sagatavoti daži ziņojumi par konkrētām valstīm.

Skatiet galīgo pārskata ziņojumu un kopsavilkumu

Aplūkojiet mūsu tematisko tīmekļa sadaļu, lai uzzinātu vairāk par BKAS, kas saistītas ar darbu