Akcenti
12/03/2020

BKAS saistībā ar darbu: jaunajā kopsavilkuma ziņojumā tiek papildināti ES secinājumi ar valstu datiem

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Šis pēdējais kopsavilkuma ziņojums ir daļa no plašāka EU-OSHA projekta, lai analizētu valstu un Eiropas datus par balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) saistībā ar darbu. Ziņojumā tiek pētīta BKAS izplatība un tvērums, saistītie riska faktori, to ietekme uz veselību, kā arī slimību profilakse darbavietā.

Ar šo publikāciju tiek papildināti ES līmeņa secinājumi ar valstu datiem un analīzēm no 10 valstīm (Dānijas, Vācijas, Spānijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas, Nīderlandes, Austrijas, Somijas un Zviedrijas). Kopīgojot valstu datus ES līmenī, EU-OSHA veicina zināšanu par BKAS uzlabošanu politikas veidotāju, darba aizsardzības speciālistu un kopumā valstu iestāžu vidū.

Skatīt kopsavilkuma ziņojumu un visas saistītās publikācijas par ar darbu saistītām balsta un kustību aparāta slimībām — izplatību, izmaksām un demogrāfiju ES.

Skatīt mūsu OSHwiki sadaļu par BKAS