Par EU-OSHA jauno izpilddirektoru ir iecelts Viljams Kokbērns Salazārs (William Cockburn Salazar)

Image

© EU-OSHA

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ar prieku paziņo, ka tās valde par jauno izpilddirektoru ir iecēlusi Viljamu Kokbērnu Salazāru. Bagātīgā un ilgā profesionālā pieredze darba aizsardzības (DA) jomā sniegs būtisku pienesumu viņa jaunajā amatā. Viņš sāk vadīt aģentūru brīdī, kad globālā darba vide būtiski mainās, ienākot jaunām tehnoloģijām, attālinātiem darba režīmiem un mainoties nodarbinātības struktūrām. 

Komentējot savu iecelšanu šajā amatā, viņš norāda: “Esmu pagodināts vadīt EU-OSHA pozitīvas riska novēršanas kultūras izveidē Eiropas darbavietās. Katru dienu notiek aptuveni desmit letālu nelaimes gadījumu darbā un vēl 600 nāves gadījumi no arodslimībām. Šie satraucošie cipari ir smags atgādinājums, ka vēl ir daudz darāmā un ka ikviens ir pelnījis strādāt vidē, kurā par prioritāti izvirza viņa drošību, veselību un labklājību. Esmu gandarīts, ka varu dot ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā kopā ar personālu, kas strādā Bilbao.”

Kopā ar EU-OSHA specializētu profesionāļu komandu, kontaktpunktiem un to trīspusējo tīklu valsts līmenī — valdes stratēģiskajā vadībā — viņa pilnvaru termiņš EU-OSHA izpilddirektora amatā ļaus Aģentūrai stiprināt darbu ar dalībvalstīm, sociālajiem partneriem, ES iestādēm un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai īstenotu savu misiju darba aizsardzības tālākai uzlabošanai Eiropā un ārpus tās robežām.

Plašākai informācijai par izpilddirektoru noklikšķiniet šeit

Uzziniet vairāk par pārvaldību EU-OSHA