Akcenti
18/08/2020

Ko nozīmē digitalizācija drošībai un veselībai darbavietā?

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Tā kā mākslīgais intelekts un progresīva robotika kļūst par normālu darba dzīves daļu, šādas digitālās tehnoloģijas arvien vairāk ietekmēs darba aizsardzību.

Mūsu brošūra par mūsu digitalizācijas pētījumiem tagad ir pieejama dažādās valodu versijās. Tajā ir runa par drošības un veselības problēmām, ko rada digitalizācija, un tās radītajām darba apstākļu uzlabošanas iespējām.

Mūsu diskusiju dokumenti par lielajiem datiem, 3D drukāšanu, ārskeletiem un mākslīgo intelektu tagad arī ir pieejami vairākās valodās.

Skatiet visas mūsu publikācijas par digitalizāciju un kopsavilkuma ziņojumu Prognoze par jauniem un nākotnes riskiem darba aizsardzības jomā saistībā ar digitalizāciju līdz 2025. gadam (pieejams 8 valodās).

Apmeklējiet mūsu tīmekļa lapu par IKT, digitalizāciju un darbu.