Akcenti
01/08/2019

DDVA vērtība – darba traumu un slimību izmaksu novērtēšana

@Carlos Muza on Unsplash

Jaunā ziņojumā EU-OSHA sīki izklāsta sava projekta “Darba aizsardzības izmaksas un ieguvumi” otrās daļas rezultātus. Tajā ir aprakstītas divas metodes ar darbu saistītu slimību, traumu un nāves gadījumu finansiālā sloga novērtēšanai.

Izmaksu aplēses ir dotas par piecām dalībvalstīm, kas izvēlētas, lai pārstāvētu Eiropas atšķirīgo ģeogrāfiju, nozares un sociālās sistēmas. Ziņojumā ir salīdzināti rezultāti un pētītas katras metodes priekšrocības un nepilnības. Metodoloģija un galvenie rezultāti ir izklāstīti ziņojuma kopsavilkumā un izmantojot SlideShare.

Ar darbu saistītas sliktas veselības ekonomiskās ietekmes novērtēšana ir būtiski nozīmīga politikas veidotājiem. Šādas izvērtēšanas rezultātā viņi var pieņemt pārdomātus lēmumus par darba drošības un veselības aizsardzības politiku un stratēģijām.

Lejupielādējiet pilnu ziņojumu par ar darbu saistītu traumu un slimību izmaksu novērtēšanu

Īsu rezultātu kopsavilkumu skatiet mūsu SlideShare prezentācijā

Uzziniet vairāk par DDVA izmaksām un ieguvumiem