MI izmantošana uzdevumu automatizācijai, vienlaikus aizsargājot darbiniekus: astoņu gadījumu izpēte sniedz jaunu ieskatu

Image

© Barriography - stock.adobe.com

EU-OSHA ir nupat publicējusi astoņus gadījumu pētījumus, lai saprastu, kā, izmantojot MI sistēmas, var veiksmīgi īstenot uzdevumu automatizāciju, lai nodrošinātu darbinieku labbūtību.

Publikācijās aplūkota šo sistēmu ietekme uz darba aizsardzību, kā arī apzināti virzītājspēki, šķēršļi un veiksmes faktori, lai pēc iespējas labāk izmantotu šīs tehnoloģijas, vienlaikus aizsargājot darbiniekus.

Gadījumi aptver dažādus kontekstus, tostarp pacelšanu, produktu pārbaudi, tranšeju rakšanu, vizuālo atpazīšanu, gāzes un naftas infrastruktūras pārbaudi, faktu pārbaudi, MI materiālu kvalitātes kontroles pasākumus un gāzes infrastruktūras operatora darba vietu pārbaudi.

Drīz mēs publicēsim salīdzinošu ziņojumu par gadījumu pētījumiem par MI sistēmām un progresīvo robotiku uzdevumu automatizācijai.

Izpētiet visas publikācijas par robotiku un MI.

Uzklikšķiniet šeit, lai uzzinātu par kampaņu “Drošs un veselīgs darbs digitālajā laikmetā”.