Vienoti attiecībā uz darbavietām, kurās neslimo ar vēzi: laiks rīcībai

Image

Eiropas nedēļa cīņai pret vēzi (EWAC) notiek no 25. līdz 31. maijam, lai mobilizētu valdības, organizācijas un indivīdus cīņā pret vēzi.

Šogad mēs esam kopā ar Eiropas Vēža līgu asociāciju (ECL), lai orientētos uz Eiropas vēža uzveikšanas plāna īstenošanu. Šajā ES pieejā vēža profilaksei, ārstēšanai un aprūpei tiek aplūkota arī vēža kā arodslimības izplatība un atgriešanās pie darba protokoliem nozīmība pacientiem, pārslimojušajiem un sabiedrībai.

Nojauksim barjeras ap vēzi un darbu! Ir viena no EWAC iniciatīvām kā tīmekļseminārs 30. maijā politikas dialoga stimulēšanai ar EU-OSHA atbalstu. Mērķis ir palielināt informētību par vēža ietekmi darbavietā un ierosināt konkrētus pasākumus un ieteikumus saziņas uzlabošanai starp darba devējiem un darbiniekiem saistībā ar vēzi kā arodslimību.

Pievienojieties 2022. gada Eiropas nedēļai cīņai pret vēzi! Tagad ir laiks rīkoties!

Sekojiet #EWAC22 un #EUCancerPlan

Uzziniet vairāk par vēzi kā arodslimību, strādājošo arodekspozīcijas apsekojumu par vēža riska faktoriem Eiropā un ceļvedi par kancerogēniem