Akcenti
19/09/2019

Izpratne par <i>MSD</i> ar Napo

Napo palīdz darbavietām ar jaunu tiešsaistes rīkkopu, lai vairotu izpratni par balsta un kustību aparāta slimībām (MSD) un sniegtu ar MSD saistītus padomus.

Rīkkopā “Izpratne par balsta un kustību aparāta slimībām” izmantotas jau esošās Napo filmas un ietvertas 14 dažādas aktivitātes, lai veicinātu grupu diskusijas organizācijās ar savu personālu un darbiniekiem to piegādes ķēdēs.

Rīkkopa aptver biroja darbu, darba slodzi, vienveidīgus uzdevumus, statiskas un neērtas pozas, kā arī to ietekmi uz darbinieku veselību. Papildus tam līdzdalības aktivitātēs tiek pētīti darbavietā veicami un organizatoriski profilakses pasākumi.

Rīkkopa ir piemērota arī lietošanai profesionālās apmācības kursos.

Izpētiet jauno tīmekļa vietnes sadaļu “Napo darbavietā

Šo rīkkopu var izmantot kopā ar dokumentu “Sarunas uzsākšanas temati pārrunām darbavietā par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem

Apmeklējiet arī Napo mājas lapu un sadaļu “Metodiskie līdzekļi pedagogiem”, kuras ir nedaudz mainītas labākai tiešsaistes lietošanai