Akcenti
04/10/2019

Ceļā uz drošāku darba vidi skolā ar <i>OiRA</i>

Starptautiskā skolotāju diena 5. oktobrī ir ne tikai laiks izrādīt pateicību skolotājiem — tā ir iespēja pārdomām par to, kā varētu turpmāk uzlabot viņu statusu, tiesības un darba apstākļus.

Sociālie partneri Eiropas līmenī ETUCE un EFEE ciešā sadarbībā ar EU-OSHA ir izstrādājuši divus tiešsaistes rīkus, lai palīdzētu agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes un vidusskolas iestādēm novērtēt riskus, kas saistīti ar darba drošību un arodveselību, un veikt preventīvus un efektīvus pasākumus ne tikai attiecībā uz skolotājiem, bet visiem iesaistītiem darbiniekiem!

Šo rīku izstrāde tika ieviesta 2016. gadā abu partneru kopīgajā deklarācijā: Psihosociālo apdraudējumu novēršana un apkarošana izglītības nozarē

Riski, kas sastopami izglītības nozarē, ir daudzveidīgi un izstrādātie rīki ietver daudzus preventīvus pasākumus, lai novērstu psihosociālos riskus, slīdēšanas, klupšanas un krišanas riskus, tos, kas rodas ēkas nepienācīgas uzturēšanas rezultātā, kā arī daudzus citus.

Izpētīt un izplatīt OiRA rīku vidusskolas izglītībai un OiRA rīku agrīnās pirmsskolas izglītībai un aprūpei

Daži valstu OiRA partneri jau ir pievērsušies veselības aizsardzības svarīgumam izglītības nozarē, nodrošinot valsts rīku viņu valsts valodā. Aplūkot pieejamos rīkus