Akcenti
20/05/2020

Ar darbu saistītu BKAS apkarošana, izmantojot efektīvas stratēģijas, politiku un praksi

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Kas patiešām iedarbojas, lai risinātu ar darbu saistītas BKAS problēmu? Mūsu jaunajā ziņojumā ir apzinātas 25 dažādas iniciatīvas – no izpratnes veicināšanas kampaņām līdz pārbaudēm un tiesību aktiem –, ko izmanto 14 valstīs, uzsverot rīcību, lai novērstu BKAS, jo īpaši MVU. Sešas no tām ir padziļināti izpētītas, sniedzot ieskatu par to, kā pasākumi BKAS novēršanai darbojas praksē. Šis ziņojums ir daļa no plašāka projekta, kurā ir analizēta esošā BKAS novēršanas politika, programmas un instrumenti, kā arī pieejamā literatūra un statistikas dati par šo tematu.

Pētījumā tiek atklāti vairāki būtiski elementi, kas ir svarīgi efektīvai politikas līmeņa intervencei, tostarp visu ieinteresēto personu apņemšanos un līdzdalību visos līmeņos, veicinot preventīvu pasākumu pieņemšanu ar pozitīviem stimuliem un ergonomikas apsvēršanu.

Lejupielādēt ziņojumu un kopsavilkumu "Profilakses politika un prakse — pieejas ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību novēršanai un saistītie gadījumu pētījumi

Lasīt literatūras pārskata ziņojumu Ar darbu saistītas BKAS. Kāpēc tās joprojām ir tik izplatītas un ko var darīt, lai aizsargātu darbiniekus un uzņēmumus?

Uzziniet vairāk par BKAS izpēti, kas saistīta ar mūsu darbu, mūsu tīmekļa vietnē