You are here

Akcenti
14/08/2017

Atbalsts drošākiem, veselībai labvēlīgākiem un veiksmīgākiem mazajiem uzņēmumiem

Mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi ir ES ekonomikas pamats. Tomēr mazos uzņēmumos darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības var būt problemātiska, jo trūkst resursu vai zinātības.

Lai risinātu šo jautājumu, EU-0SHA ir uzsākusi plašu projektu, ar kuru nosaka politikas, stratēģijas un praktiskus risinājumus, jo īpaši darbavietas drošības un veselības jautājumu pārvaldībā mazos uzņēmumos. Rezultāti sniegs uz pierādījumiem pamatotu atbalstu politikas veidotājiem un labas prakses, ar kurām atbalsta DDVA mazos uzņēmumos, veidojot Eiropu par drošāku un veselībai labvēlīgāku darba vietu.

Lasiet reklāmlapu

Uzziniet vairāk par darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības problēmām mazos uzņēmumos un to, kā EU-OSHA tās risina