Atbalsts darba aizsardzības noteikumu ievērošanai: pašlaik notiekošs pētījums

Image

Darba aizsardzības standartu ievērošana ir būtiska darbinieku aizsardzībai. Jaunā tīmekļa sadaļā ir izklāstīti pētījumi, ko veic EU-OSHA (2021.–2024. gadā), lai analizētu faktorus, kas ietekmē atbilstību, un to, kā to var uzlabot, jo īpaši mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos.

Pētījuma mērķis ir izpētīt uzņēmumiem pieejamā atbalsta dažādos veidus un darba aizsardzības regulatoru pieņemtās efektīvās stratēģijas un praksi, veicot visaptverošu pārskatu un padziļinātus pētījumus, pētot, kā valsts, tirgus spēki un piegādes ķēdes (īpašu uzmanību pievēršot lauksaimniecības pārtikas un būvniecības nozarēm) ietekmē atbilstību.

Tiek ņemta vērā arī Covid-19 pandēmijas ietekme un tās ietekme uz atbilstību darba aizsardzības prasībām.

Apmeklējiet tagad tīmekļa sadaļu

Lasiet projekta ziņojumu par to, kā uzlabot atbilstību darba aizsardzības noteikumiem

Iepazīstieties ar literatūras apskatu un kopsavilkumu

Share this on: