Transporta un uzglabāšanas darbinieku drošības un veselības aizsardzības vadīšana: publicēts jauns ESENER ziņojums

Image

© EU-OSHA

Transporta un uzglabāšanas nozare ir ļoti daudzveidīga un ietver plašu amatu klāstu, piemēram, autovadītājus, noliktavas vadītājus un daudzus citus. Tā kā ES ir vairāk nekā 10 miljoni darba ņēmēju, būtiska ir mērķtiecīga darba aizsardzības (DA) pieeja.

EU-OSHA ir publicējusi ziņojumu Transports un glabāšana — Pierādījumi no Eiropas uzņēmumu apsekojuma par jaunajiem un nākotnes riskiem (ESENER), apskatot DA pārvaldību nozarē, aplūkojot trīs apsekojuma viļņu (2019., 2014. un 2009. g.) rezultātus un veicot intervijas ar nozares pārstāvjiem.

Ziņojumā identificēti ietekmējošie faktori, piemēram, uzņēmuma lielums un galvenie riska faktori darbinieku vidū, piemēram, ilgstoša sēdēšana un negadījumu risks strādājot ar iekārtām. Publikācijā ir aplūkotas arī visbiežāk sastopamās veselības problēmas, tostarp muskuļu un skeleta sistēmas traucējumi un ar garīgo veselību saistītas problēmas, un ierosināti īpaši izstrādāti politikas norādījumi, lai uzlabotu darba aizsardzību šajā nozarē.

Ir pieejams arī ziņojuma kopsavilkums, un visaptverošus aptaujas rezultātus par nozari var izpētīt, izmantojot ESENER datu vizualizāciju.