Akcenti
20/08/2019

Sarunas uzsākšana darbavietā par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem

© EU OSHA/INSHT

„Sarunas uzsākšanas temati pārrunām darbavietā par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem” ir lielisks, jauns resurss. To var izmantot, lai sekmētu pārrunas grupās darbavietā vai apmācību laikā. Šajā dokumentā iekļauti norādījumi vadītājiem un darbiniekiem par to, kā runāt par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem.

Sarunas uzsākšanas temati ietver vairākus scenārijus, tostarp par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem, kas sastopami dažādos darba veidos; pārrunas ar darba devēju par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu diagnozi; saruna ar darbinieku, kuram varētu būt muskuļu un skeleta sistēmas traucējumi, kā arī muskuļu un skeleta sistēmas traucējumi darbavietā, kurā uzdevumi ir ļoti atšķirīgi katram dzimumam.

Muskuļu un skeleta sistēmas traucējumu novēršanai un kontrolei ir svarīga laba saziņa starp darbiniekiem un darba ņēmējiem. Šajā praktiskajā resursā apliecināti ieguvumi no godīgas un konstruktīvas sarunas tiklīdz rodas problēma.

Lejupielādēt dokumentu „Sarunas uzsākšanas temati pārrunām darbavietā par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem”

Uzzināt vairāk par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem

Izlasīt dokumentu „Veselīgi darbinieki, plaukstoši uzņēmumi” lai uzzinātu vairāk par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem darbavietā