Akcenti
05/08/2020

Ieinteresētās personas atzīst EU-OSHA darbu Eiropas pievienotās vērtībās radīšanā

© EU-OSHA 

EU-OSHA veiktā 2020. gada ieinteresēto personu aptauja apstiprina pozitīvu priekšstatu par aģentūras ieguldījumu darba aizsardzības (DA) risku apzināšanā un risinājumos un DA uzlabošanā darba vietā (90 % respondentu).

85 % aptaujāto piekrīt, ka aģentūra īsteno pareizās prioritātes DA jomā, un 87 % uzskata, ka EU-OSHA darbs sniedz pievienoto vērtību citu personu, piemēram, valstu organizāciju, veiktajam darbam. 94 % ir izmantojuši EU-OSHA darbu vismaz vienam mērķim.

Šajā 2020. gada aptaujā piedalījās vairāk nekā 1700 ieinteresēto personu, galvenokārt uzņēmumi un praktiķi, kā arī politikas veidotāji un pētnieki.  Pētījums liecina, ka aģentūra kopumā sasniedz savus vērienīgos mērķus attiecībā uz visiem galveno darbības rādītāju mērķiem, kas ir atbilstība, lietderība, ES pievienotā vērtība, ietekme un sniegums. Aģentūra ir arī sasniegusi lielāko daļu no saviem labas pārvaldības mērķiem.

Aplūkojiet ieinteresēto personu veiktās aptaujas rezultātus šajā PowerPoint prezentācijā

Skatiet infografiku par EU-OSHA galvenajiem darbības rādītājiem 2019. gadā