Prasmes, prasmes, prasmes! Piecu aģentūru pasākuma svarīgākie mirkļi un atziņas

Image

© Cedefop

Eiropas Prasmju gada ietvaros notiks konference “Prasmes, prasmes, prasmes! Prasmes cilvēkiem, prasmes konkurētspējai, prasmes ilgtspējai", kas 20. septembrī notika Briselē, atklāja datus, tendences un problēmas, kas saistītas ar tādu darbaspēka prasmju attīstīšanu, kuras nepieciešamas gan pašlaik, gan nākotnē. Diskusijās izskanēja aicinājums veikt "prasmju revolūciju" , uzsverot tās centrālo lomu ES izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā. 

Referenti no Eiropas Parlamenta, Eiropas Komisijas un piecām ES aģentūrām, kas ir Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (CedefopEurofoundEU-OSHAEIF un ELA) pārziņā, dalījās ar vērtīgo ieskatu šajā jautājumā.

Iepazīstieties ar šā pasākuma galvenajiem vēstījumiem un secinājumiem .

Skatieties ierakstu.

Uzziniet vairāk par Eiropas Prasmju gadu.