No lielas darba slodzes uzņemšanās līdz plecu sāpēm – laiks pārskatīt ar darbu saistīto stresu un BKAS

Image

Augstas prasības darbā un zema apmierinātība ar darbu var izraisīt vai saasināt ar darbu saistītas BKAS. Zinot, cik ļoti tās ir saistītas, labāk risināsim psihosociālos riskus un BKAS kopā!

Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar mūsu praktiskajiem resursiem. Informācijas lapa sniedz ieteikumus risku identificēšanai. Mūsu PPT ir izklāstīti preventīvie pasākumi. Turklāt mūsu datubāzē ir pieejami tādi resursi kā gadījumu izpēte un vizuāli materiāli, kas aptver dažādas nozares un apdraudējumu veidus.

Izlasiet informācijas lapu un PPT – Psihosociālie faktori ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilaksē

Pārlūkojiet noderīgus EU-OSHA praktiskos rīkus un norādījumus par psihosociālajiem riskiem un BKAS