You are here

Akcenti
22/08/2017

Novērošanas un brīdināšanas sistēmas pamana ar darbu saistīto slimību agrīnās pazīmes.

Brīdināšanas un novērošanas sistēmas ļauj atklāt jaunas vai potenciālas ar darbu saistītas slimības un ir noderīgas, lai papildinātu oficiālos skaitļus par arodslimībām. EU-OSHA ir pārskatījusi literatūru par esošām ierobežota skaita brīdinājuma un novērošanas pieejām, lai izsvērtu to noderīgumu.

Tās var palīdzēt labāk izstrādāt darbavietu intervences un profilaksi.

EU-OSHA pārskats sniedz labas prakses piemērus un norāda uz to, cik svarīgi ir nopietnāk integrēt novērtējumu par pakļautību bīstamo vielu iedarbībai darbavietā, uzlabot konkrētu darbinieku grupu un slimību tvērumu un uzrunāt pareizos spēlētājus, lai no šīm sistēmām gūtu maksimālo labumu.

Lejupielādējiet pilnu ziņojumu šeit

Uzziniet vairāk par bīstamām vielām un ar darbu saistītām slimībām

Lasiet par to, cik svarīgi ir uzraudzīt jaunus un potenciālus DDVA riskus.