You are here

Akcenti
12/09/2017

Projekta "Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā” informācijas lapas ir pieejamas dažādās valodās.

Galveno konstatējumu īsi kopsavilkumi trīs gadu projektam "Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — darba aizsardzība darbaspēka novecošanas kontekstā" tagad ir pieejami 19 valodās.

Informācijas lapās ir aplūkotas priekšrocības, ko vecāki darbinieki sniedz organizācijām, papildu riski, ar ko darbavietā saskaras sievietes, un rehabilitācijas un atgriešanās darbā sistēmas visā Eiropā.

Tajās arī sniegts pārskats par politikām un stratēģijām, kuru mērķis ir atbalstīt Eiropas novecojošo darbaspēku.

Lejupielādēt informācijas lapas un skatīt pārējos aplūkotos tematus

Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — galīgais kopējās analīzes ziņojums

Uzziniet vairāk par projektu "Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā”