Akcenti
15/09/2020

Drošākas darbavietas ar OiRA Covid-19 laikā: Francijas piemērs

 © EU-OSHA

Kā mēs varam palīdzēt maziem uzņēmumiem rūpēties par viņu darbinieku drošību, jo īpaši tagad – Covid-19 izraisītās nepieredzētās veselības krīzes apstākļos? Francijā nesen tika rasts lielisks risinājums, kas izpaužas kā dotāciju shēma.
Šā gada maijā uzņēmumi, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50, tika mudināti ieguldīt līdzekļus profilakses pasākumos, tostarp pret Covid-19, un līdz pat 50 % no šīm izmaksām bija iespējams atgūt, saņemot dotācijas no organizācijas Assurance Maladie – CNAM. Lai pieteiktos dotācijām, uzņēmumā bija jābūt veiktam darbavietas riska novērtējumam, ko tika ieteikts veikt ar rīku Tiešsaistes interaktīvais riska novērtējums (OiRA) .
Kopš shēmas darbības uzsākšanas Francijā ar OiRA rīkiem ir veikti vairāk nekā 7000 darbavietas riska novērtējumi tādās nozarēs kā autopārvadājumi, viesnīcas un restorāni, kā arī veikali.
Tā kā septembrī darbību sāka vēl viena dotāciju shēma, Francijas Valsts pētniecības un drošības institūts aizsardzībai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (INRS)  gatavojas publiskot vēl vairākus rīkus, tostarp tādus, kas paredzēti biroja darbam, turklāt ar atsevišķu attālinātajam darbam paredzētu sadaļu, kā arī miesniekiem, zivju veikaliem, maiznīcām un daudziem citiem saimnieciskās darbības veidiem.
Stāsts ar valsts piemēru, kas var iedvesmot arī citus OiRA kopienas biedrus īstenot šo veiksmīgo kampaņu.
Iepazīstinām ar deviņiem OiRA rīkiem, kas ir pieejami Francijā, kā arī ar daudziem citiem citās valstīs pieejamajiem rīkiem.